Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då ska du först lämna in en ansökningsblankett till Väsbyhem och få vårt godkännande till uthyrningen.

Du behöver vårt tillstånd

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Väsbyhem inte har befogad anledning att vägra samtycke.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar böter eller fängelse eftersom detta är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Otillåten andrahandsuthyrning

Om Väsbyhem upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

Gör så här om du vill hyra ut i andra hand

Fyll i blanketten Ansökan om uthyrning i andra hand och vid behov Fullmakt andrahandsuthyrning och lämna eller skicka till oss.

Ansvaret ligger hos dig

Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Du bör alltid teckna ett eget avtal med andrahandshyresgästen så att ni är överens om vad som gäller under tiden för uthyrningen.

Andrahandshyresgästen får heller inte ha ett eget bostadshyresavtal med Väsbyhem. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp. 

Du får inte ta ut högre hyra än du har rätt till

Man får inte ta ut en högre hyra än den man själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad får man högst lägga på 15 % på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran får man bara ta betalt för de kostnader man själv har. Om man tar ut en högre hyra av sin andrahandshyresgäst än vad man har rätt till riskerar man att bli av med sin lägenhet.  

Fullmakt om du är utomlands

Om ditt skäl för uthyrning i andra hand innebär att du kommer att bo utomlands behöver du även lämna in en fullmakt utställd på någon i Sverige som du litar på. Denna person får företräda dig i frågor rörande din lägenhet under andrahandsuthyrningen. Denne person får inte vara andrahandshyresgästen.