Stambyte pågår

Renovering av våra fastigheter sker löpande för att hålla dem i gott skick. I takt med att husen blir äldre behöver man till slut göra större renoveringar där man byter ut vatten- och avloppsrör, ett så kallat stambyte.

Nästa renoverings- och förnyelseprojekt är våra blå hus i bostadsområdet Dragonvägen. Mer information om den planerade renoveringen på Dragonvägen.