Våra uthyrningsregler

Vi har cirka 4 900 hyreslägenheter i Upplands Väsby kommun som vi hyr ut enligt våra uthyrningsregler.

För att kunna söka och få hyresavtal på en lägenhet hos oss gäller följande.

Ålder 

Du ska ha fyllt 18 år.

Kötid

Våra lägenheter förmedlas efter längst kötid. Du som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun har möjlighet att ställa dig i kö från och med 16 års ålder, för övriga gäller 18 års ålder.

För att behålla kötiden måste inloggning på Mina sidor göras minst en gång per år inom 12 månader.

Köpoäng räknas med 1 poäng per dag från det datum du gjort en registrering av en intresseanmälan för lägenhet i vår bostadskö. För dig som har ett gällande bostadsavtal hos oss räknas köpoängen/kötiden från avtalets startdatum.

När du säger upp ditt bostadsavtal förlorar du din upparbetade kötid. Det går bra att göra en ny registrering i vår bostadskö efter att avtalet löpt ut, ny kötid börjar då att räknas från registreringsdatumet.

Lägenheter som hyrs ut genom Bolotto är undantagna kötidsregeln. Vid Bolotto är det slumpen som avgör och inte köpoängen.

Ungdomsboende kötid

Vid kontraktskrivning på ungdomsboende mister du två år av din sammanlagda kötid, resterande kötid behåller du.

Ungdomsboende kan sökas av dig som fyllt 18 år fram till 31 december det år du fyller 26.

Kompisboende kötid

Kompisboendekontrakt kan tecknas för max 4 år och du avstår besittningsskyddet. Du behåller din kötid.

Kompisboende delas med en kompis genom ett ”Inneboende-kompisavtal”. Bådas inkomster räknas.

Kompisboende kan sökas av dig som fyllt 18 år fram till 31 december det år du fyller 26.

Studentboende kötid

Vid kontraktskrivning på studentboende mister du två år av din sammanlagda kötid, resterande kötid behåller du.

Du ska kunna visa upp underlag på att du studerar eller är antagen på högskola eller universitet, KY- eller YH-utbildning inom rimligt pendlingsavstånd till Upplands Väsby. Kontroll att aktiva studier bedrivs om minst 15 högskolepoäng per termin, KY- eller YH-studier på minst halvfart sker årligen.

Ekonomi

När din hyra är betald ska du ha ett visst belopp (netto) kvar till övriga utgifter. Detta belopp baseras på Kronofogdens normalbelopp.

Kronofogdens normalbelopp för 2024

Beloppen gäller från den 1 januari till och med den 31 december 2024.

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för makar eller jämställda
 • 3 255 kronor för barn 0 till 6 år
 • 3 906 kronor för barn 7 till 10 år
 • 4 558 kronor för barn 11 till 14 år
 • 5 208 kronor för barn från 15 år

Vid inkomstprövning räknas hela hushållets inkomst för att se om hushållet har inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Med hushåll avses sökande och maka, make eller jämställd. Vid lägenhet för kompisboende avses sökande och kompis.

Inkomst

Du ska ha en fast och regelbunden inkomst som står i förhållande till den aktuella lägenhetens hyresnivå. 

Som inkomst räknas till exempel

 • Inkomst från eget arbete
 • Pension
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Studiemedel
 • Bostadstillägg
 • Inkomst av kapital
 • Kapitaltillgångar
 • Etableringsersättning
 • Underhållsbidrag
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Upplands Väsby kommun

Du ska kunna visa upp underlag på din inkomst.

Har du inkomst från egen firma?

Om du driver eget AB, HB eller enskild firma behöver vi ha följande inkomstunderlag från dig:

 • Kopia på senaste inlämnade deklaration till Skatteverket.
 • Aktuell balans- och resultatrapport (aktuell = från senaste föregående halvår).

Om deklaration från Skatteverket saknas behöver vi också se:

 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst 6 månader).
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året.
 • Om du tar ut lön ur företaget önskar vi se de 3-6 senaste lönespecifikationerna.

Betalningsmoral

Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Vid äldre anmärkningar och skulder som inte rör boendet görs en särskild prövning.

Boendereferenser

Du ska om möjligt kunna lämna referenser från tidigare boende.

Vid tidigare boende

 • Får inga störningar ha förekommit
 • Ska du ha skött din lägenhet
 • Ska du ha fullgjort din betalningsskyldighet
 • Får du inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten som rör tidigare boende

Kreditkontroll

En enklare kreditupplysning görs när du anmält intresse på en lägenhet och är aktuell för att få ett erbjudande om visning. Detta görs för att kontrollera om det finns några skulder hos Kronofogdemyndigheten. Blir du aktuell för att teckna avtal på en lägenhet tar vi en större kreditupplysning för att se inkomster, betalningsanmärkningar och liknande. Båda dessa kreditupplysningar resulterar i att kännedomskopia skickas ut.

Spärrad från att anmäla intresse på lägenhet

Vid en del situationer kan vi spärra sökande i systemet. Under den tid en spärr är aktuell går det inte att anmäla intresse på lediga lägenheter.

Följande faktorer innebär en spärr

 • Den sökande har en aktuell skuld till Väsbyhem. Spärren gäller så länge som skulden är aktuell.
 • Den sökande har betalningsanmärkning som är yngre än ett år.
 • Den sökande har skulder hos Kronofogdemyndigheten. För att häva spärren behöver den sökande inkomma med ett skuldfrihetsintyg alternativt intyg om pågående skuldsanering som skötts anmärkningsfritt i minst två år.
 • Den sökande har misskött sin relation till Väsbyhem. Till exempel olaga andrahandsuthyrning, vanvård av lägenhet, övergiven lägenhet. Spärren gäller två år från senaste anmärkningen.

Du står kvar i bostadskön även om du är spärrad. Kom ihåg att logga in minst en gång per tolvmånadersperiod på Mina sidor för att behålla din kötid.

Hemförsäkring

Vi har som krav i våra hyresavtal att man ska ha tecknat en hemförsäkring vid tillfället för kontraktskrivning. En hemförsäkring är en stor trygghet och viktig för att man som hyresgäst inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i lägenheten eller hos någon av grannarna.

Du ska ha för avsikt att bo i lägenheten

När du söker en lägenhet ska du ha för avsikt att folkbokföra dig och bo i lägenheten.

Du får inte samtidigt inneha ett annat permanent boende eller del i boende i annan hyresrätt, bostadsrätt, villa eller radhus som ligger i eller inom pendlingsavstånd till Upplands Väsby kommun.

Om du äger en bostadsrätt, villa eller radhus ska försäljning vara påbörjad senast inom tre månader efter kontraktstidens start och vara avslutad senast inom sex månader efter kontraktstidens start.