Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Upplands Väsby kommun. Väsbyhems styrelse utses av kommunfullmäktige. Nuvarande styrelse sitter mellan åren 2023-2026 och består av nio ledamöter och nio suppleanter. Efter det har varit val i Sverige väljs också en ny styrelse.  

Ledamöter

Jakob Gustafsson (S), ordförande

Roland Storm (VB), 1:e vice ordförande

Christine Hanefalk (M), 2:e vice ordförande

Thomas Fäldt (VB), ledamot

Nils Eriksson (L), ledamot

Ann-Marie Johansson Sahlin (V), ledamot

Per Erik Kanström (M), ledamot

Fredric Tibblin (SD), ledamot

Dag Roslund (KD), ledamot

Ersättare

Charlotta Lind (S), suppleant

Mari Leach (S), suppleant

Jesper Lundberg (VB), suppleant

Lennart Adolfsson (VB), suppleant

Eila Bromme (L), suppleant

Gunilla Ridström (M), suppleant

Filip Filipsson (M), suppleant

Peter Lindqvist (SD), suppleant

Clifford Ovner (SD), suppleant