Upphandlingar

AB Väsbyhem är en upphandlande myndighet och ska köpa varor, tjänster och entreprenader enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandlling, kallad LOU.

AB Väsbyhem har gemensam upphandlingsfunktion med Upplands Väsby kommun. Alla våra upphandlingar annonseras via Kommers annons.

Pågående upphandlingar via Kommers annons

Välj Väsbyhem i rullistan eller använd sök. Ligger inte Väsbyhem i listan  finns inga pågende upphandlingar för tillfället.

Det går också att hitta avslutade och avbrutna upphandlingar. 

Vi har även sammanställt några vanliga frågor och svar gällande upphandlingar. Du som är leverantör kan även ställa frågor direkt till Upphandlingsmyndigheten.