Eds Allé

Gräsmatta i förgrunden, lokalgata och ett flerbostadshus i vitt, gult, grönt och vitt i vinkel

I de västra delarna av Upplands Väsby intill Prästgårdsmarken och Edssjön håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Nya bostäder i blandade upplåtelseformer byggs av flera olika aktörer. Omkring 800 hushåll kommer att bo i Eds Allé i småhus, radhus och flerfamiljshus när det är färdigt.

Väsbyhems del i Eds Allé består av cirka 380 bostäder i flerfamiljshus och radhus utmed Mälarvägen och Älvsundavägen. Den första etappen med 219 bostäder blev klara under 2020. Byggstart för etapp två med cirka 160 bostäder sker under mars 2023 med planerad inflyttning 2025/2026.

I området Eds Allé finns närheten till en fantastisk natur vid Edssjön och Runbyskogen samtidigt som utmärkta kommunikationer gör det enkelt att ta sig till både Stockholm, Arlanda och Uppsala. Området har blandad bebyggelse bestående av flervåningshus, småhus och radhus. Bostäderna ligger runt gårdar som är avsedda för gemenskap, umgänge och lek. 

Eds Allé etapp 2 - ett modernt boende i klassisk stil

Två bostadskvarter med 158 hyreslägenheter i storlekarna 1-6 rum och kök byggs i nästa etapp i Eds Allé. Byggstart sker under våren 2023 och inflyttning planeras till 2025/2026. Varje kvarter består av tre flerfamiljshus med tillhörande parkeringsgarage och innergård. Gårdarna ingår i en gemensamhetsanläggning med intilliggande bostadsrättsföreningar.

De nya kvarteren längs med Mälarvägen utformas i klassisk stil. Bland annat har fönster, takkupor och entréer designats med inspiration av äldre byggnadsstilar. Husen byggs med putsade fasader i varierande färger och plåtinklädda tak i olika former. Visionen är att efterlikna 1920-talets arkitektur.

Arkitekt: HMXW.

Gräsmatta och gångväg i förgrunden med en innergård och ett flerbostadshus i grönt, gult och vitt i vinkel

Byggnader i klassisk stil från gårdssidan i första delen av etapp 2 

Rökfritt i all nyproduktion

Under 2019 har Väsbyhems styrelse fattat beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten. I Eds Allé kommer därför alla lägenheter från etapp 2 att bli helt rökfria.

Eds Allé första etappen är klar

Den första etappen med bostäder på Mälarvägen 51-59, 63, 65-69 samt Älvsundavägen 5 och 9-57 är inflyttade och klara mellan december 2018-maj 2020. I den första etappen av Eds Allé har vi byggt radhus, flerfamiljshus i fyra våningar med entréterass och flerfamiljshus av stadskaraktär i fyra våningar.

Snabba fakta

Adress: Mälarvägen/Älvsundavägen
Byggstart: Första etappen september 2016 och andra etappen våren 2023
Inflyttning: Första etappen 2018-2020 och andra etappen 2025-2026

Husen

Antal lägenheter: Första etappen 194 lägenheter och 25 radhus. Andra etappen 158 lägenheter.
Antal lokaler: 5 lokaler varav 2 för restaurangverksamhet
Antal våningar: Flerfamiljshus 4 våningar med hiss. Radhus 2 våningar.
Storlekar: Första etappen flerfamiljshus 1-5 rok, 35-105 kvm och radhus 5 rok 100 kvm + förråd och carport. Andra etappen flerfamiljshus 1-6 rok 36-122 kvm.

Området

Avstånd till centrum: 2,4 km
Avstånd till pendeltågstation: 1,5 km


Står du i vår bostadskö?

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Eds Allé behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Detta gör du genom att Registrera dig.

När du anmält intresse för Eds Allé får du nyhetsbrev via e-post med information om Eds Allé, till exempel information om när vår uthyrning av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information om Eds Allé tar du bort din anmälan.

På gång i Eds Allé

Grundläggningsarbeten pågår fram till sommaren 2024 och under december 2023 har arbetet med husresning startat. 

Vill du veta mer om Eds Allé och andra nyproduktionsprojekt i Upplands Väsby?

I området väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt byggs cirka 800 bostäder i olika etapper. 

Mer information om planerad nyproduktion av bostäder i Upplands Väsby finns på Upplands Väsby kommuns hemsida