I Upplands Väsby finns skyddsrum både i Väsbyhems fastigheter och hos andra fastighetsägare. Skyddsrummen får användas till annat i fredstid, men ska kunna ställas i ordning inom 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige.

Det är inte aktuellt att iordningställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum nu. Däremot ska skyddsrummen ses över regelbundet samt att skyltar ska finnas uppsatta. Skyddsrummen används idag ofta till förråd, cykelrum och liknande, men är konstruerade så att de snabbt ska kunna återställas till skyddsrum i händelse av kris.

 

Information om skyddsrum 

På MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns mer information om skyddsrum, hur de fungerar, vem som ansvarar för dem och var de finns. 

Information om skyddsrum

Frågor och svar om skyddsrum

Hitta ditt närmaste skyddsrum

MSB

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. 

Till webbplatsen msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps logotyp i vitt och rött.


  Skylt med ordet skyddsrum under en orange kvadrat med en blå triangel.