Om Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 4 900 hyreslägenheter och cirka 40 000 kvm lokaler i Upplands Väsby. Väsbyhem ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun.

Vår vision är att vara ”En värd för alla - idag och imorgon”. Vår affärsidé är att med fokus på sund ekonomisk och miljömässig hållbarhet bygga och förvalta ett variationsrikt bestånd av bostäder i Upplands Väsby samt säkerställa kundnöjdhet genom positivt bemötande och lyhördhet för kundens behov.

Vi erbjuder ett bekvämt boende i trivsamma bostadsområden i Upplands Väsby, både i radhus med egen tomt och i lägenheter i flerfamiljshus. Vi har, förutom våra vanliga lägenheter, även flera olika boendeformer som ger yngre, studerande, äldre, allergiker och den som vill bo rökfritt större möjlighet att hitta ett boende som passar.

Upplands Väsby är en kommun i stark tillväxt med siktet inställt på en modern utformning - Väsby stad. Stort fokus ligger på frågor som bostäder, skola, kvalitet, miljö, IT och utveckling. Väsbyhem har sedan starten 1948 en viktig roll i kommunens utveckling. Genom nyproduktion av bostäder utökar vi successivt vårt bostadsbestånd och förbättrar på så sätt möjligheten att hitta ett boende i kommunen.

Affärsidé

Vi ska med fokus på sund ekonomisk och miljömässig hållbarhet bygga och förvalta ett variationsrikt bestånd av bostäder i Upplands Väsby samt säkerställa kundnöjdhet genom positivt bemötande och lyhördhet för kundens behov.

Vision 

Vår vision är att vara "En värd för alla - idag och imorgon". Att vara En värd för alla innebär att vi ska vara lyhörda och ta hänsyn till våra kunders behov.

Värdegrund

Våra gemensamt framtagna ledord är vår värdegrund och sammanfattar hur vi ska förhålla oss både gentemot våra kunder och varandra.

    • Positiv - Vi möter kund, medarbetare, kollegor och utmaningar med ett öppet sinne.
    • Lyhörd - Vi lyssnar, ser och bekräftar både person och behov.
    • Ansvarstagande - Vi håller vad vi lovar och tar ansvar för en god lösning med hänsyn till människa, ekonomi, samhälle och miljö.
    • Drivande - Vi bidrar till att ständigt utveckla vår verksamhet, sätta mål och uppnå resultat.

 

 

Miljö- och kvalitetscertifierade

Vi har under lång tid arbetat på att minska vår miljöpåverkan och är sedan 2009 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Från 2017 är vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001_14001 Sv