Webbplatsinformation

Om webbplatsen

Vår strävan är att webbplatsens innehåll ska vara korrekt, tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Standarder

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med gällande standarder. För innehållet används HTML5 och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS3).

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Exempelvis senare versioner av:

Äldre webbläsare visar samma innehåll, men utan formgivningen.

Responsiv webbdesign

Webbplatsen är anpassad för datorskärmar med minsta upplösning, 1024×768 pixlar och anpassad för smartphones och surfplattor. Om inte denna funktionalitet önskas så går det se webbplatsen i sitt standardutseende genom att slå av detta i sidfoten, gäller bara smartphones och surfplattor.

Om din webbläsare är inställd på att visa mycket större eller mindre textstorlek än normalläget kan vissa förskjutningar i grafiken förekomma

Nedladdning av filer

 • För att öppna en fil - klicka på länken.
 • Länkar till filer öppnas automatiskt i nya fönster.
 • För att spara hem en fil på högerklicka med musen på länken och välj "Spara mål som...".
 • Ge filen ett namn och välj en plats på din dator vad den ska sparas.

Filformat

Filformat som används på webbplatsen är Acrobat (pdf), Word (doc), Excel (xls) och Powerpoint (ppt).

Adobe Acrobat Reader DC

För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Acrobat Reader DC som är gratis.

Microsoft Reader

Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word, Excel eller Powerpoint kan gratis ladda ner Microsoft Viewer.

Tillgänglighetsredogörelse

AB Väsbyhem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.vasbyhem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

AB Väsbyhem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.vasbyhem.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

 • Sidan ”Jobba hos oss” och dess undersidor.
  Funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Vi kommer att tillsammans med systemleverantören se över vilka förändringar som kan göras för att öka tillgängligheten.
 • Blanketter
  De blanketter vi tillhandahåller på vasbyhem.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de publicerade såsom pdf-dokument. Vi kommer att se över vilka förändringar som kan göras för att öka tillgängligheten.
 • Bilder
  Det kan förekomma att alt-text saknas på vissa bilder, vilket innebär att innehållet inte presenteras om du använder en skärmläsare. Vi arbetar löpande för att varje bild ska ha en alt-text.
 • Väsbyhem Sök Bostad-app
  Väsbyhem Sök Bostad-appen uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Vi ser över möjligheten att ersätta Väsbyhem Sök Bostad-appen med en annan app där kraven på tillgänglighet uppfylls.


Redogörelsen uppdaterades senast 21 september 2020