Offentlig handling

Väsbyhem ägs av Upplands Väsby kommun vilket innebär att Väsbyhem omfattas av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den.

Vad är en allmän handling?

I stort sett alla handlingar som kommer in till Väsbyhem eller som skapas av en tjänsteperson är en allmän handling. För att du ska kunna ta del av en av Väsbyhems handlingar måste den vara en allmän handling.

Är en allmän handling alltid offentlig?

Oavsett om du är svensk medborgare eller inte har du rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.

En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd

En handling som omfattas av sekretess kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling som delvis omfattas av sekretess lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna dolda. En handling som omfattas av sekretess i sin helhet lämnas inte ut.

Du har rätt till ett överklagbart beslut

I båda fallen har du rätt att få ett överklagbart beslut på att du har blivit nekad att ta del av handlingen. Du har även rätt att få veta hur du överklagar beslutet.

Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen.

Information om offentlighets- och sekretesslagen på Sveriges riksdags webbplats

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Om du vill titta på en allmän handling kontaktar du post@vasbyhem.se. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den kommer till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar, exempelvis genom:

  • rätten till yttrandefrihet
  • rätten till meddelarfrihet för tjänstemän
  • allmänna handlingars offentlighet

Demokratin mår bra av att granskas. Offentlighetsprincipen innebär alltså att vem som helst kan kontakta Väsbyhem och be om att få se en handling.

Varför är offentlighetsprincipen viktig?

Offentlighetsprincipen gör det möjligt för dig att få insyn i kommunala och statliga verksamheter. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766. Den utgör ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Information om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats