Vi vill att du som bor hos oss ska trivas. Din boendemiljö, inomhus i de gemensamma utrymmena och utomhus, ska vara säker, trivsam och bidra till ökad trygghet. Därför har vi tagit fram en trivselcertifiering där vi säkerställer trivsamma och trygga boendemiljöer. Målet är att kunna certifiera två till tre fastigheter per år. En plakett i trapphuset visar om ditt hus är trivselcertifierat.

Så här går trivselcertifieringen till

Först görs en besiktning av inomhus- och utomhusmiljön för att se vad som behöver åtgärdas för att huset ska bli godkänt utifrån den standard vi satt för certifieringen. När kraven för certifieringen är uppnådda sätts en plakett som intygar trivselcertifieringen upp i trapphuset.

Det här innebär trivselcertifieringen

Mycket handlar om att det ska vara helt, rent och snyggt. Inomhus ska det genomgående vara god belysning som helst är sensorstyrd, finnas fria utrymningsvägar, väggar och golv ska vara målade i ljusa kulörer, samt att husen ska ha ett bra skalskydd med passagesystem och brytskydd på dörrar och förråd.

Utomhus ska till exempel bänkar, bord och lekplatser vara hela och rena. Buskar, träd och annan vegetation tillsammans med skärmar och plank ska vara väl underhållna, portar ska vara tydligt markerade samt att det ska vara god belysning.

Väsbyhems trivselcertifiering är en kvalitetskontroll som går ut på att vi ställer krav på alla våra olika utrymmen, både utomhus och inomhus.

Plakett i silver och blått med Väsbyhems logotyp och texten det här huset är trivselcertifierat.

Plaketten i trapphuset visar att huset är godkänt utifrån den standard Väsbyhem satt för certifieringen.

 

Två män står i arbetskläder på en loftgång med ett annat flerbostadshus i bakgrunden.

En besiktning av inomhus- och utomhusmiljön görs för att se hur väl fastigheten uppfyller kraven.

Portal i flerbostadshus med vitt tegel och brun dörr.

En viktig del är belysningen. Det ska genomgående vara god belysning, både utomhus och inomhus.

Papperskorg och bänk framför en trappa.

Mycket handlar om att det ska vara helt, rent och snyggt. Utomhus ska till exempel bänkar, bord och lekplatser vara hela och rena