Det är tryggt, enkelt och bekvämt med våra tillval. Du beställer och vi ser sedan till att jobbet utförs på ett professionellt sätt. Vi väljer alltid ut material och maskiner av kända märken och av god kvalitet.  

Du väljer själv – kostnaden läggs på din hyra

Du beställer av oss, vi kontaktar en entreprenör som gör jobbet och sedan betalar du för ditt tillval genom att kostnaden läggs på din hyra eller i vissa fall som en engångskostnad. I priset ingår leverans samt installation/montering. 

Vem kan beställa ett tillval?

Det är kontraktsinnehavaren som kan göra en beställning av ett tillval, om ni är två som står på kontraktet måste båda göra beställningen. För att kunna beställa ett tillval krävs det att ditt kontrakt är gällande och inte uppsagt samt att du sköter dina hyresbetalningar och inte har några skulder till Väsbyhem.

Bor du i ett hus byggt de senaste 15 åren?

Tillval är möjligt att göra först när huset du bor i är minst 15 år gammalt. Detta beroende på att hyran i nyproduktion är en presumtionshyra som är framförhandlad mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen innan uthyrningen startade. Med anledning av detta är det inte möjligt att beställa tillval och lägga kostnaden på månadshyran. 

Gör så här för att beställa tillval

Kontakta vårt Kundcenter om du har frågor gällande våra tillval. Beställning av tillval görs genom vårt Kundcenter.

En utställning över våra tillval finns i vårt Kundcenter.

Hur lång tid tar det innan tillvalet är installerat?

Leveranstiderna kan variera beroende på vilket tillval man beställt, men vi räknar med att de flesta tillval blir utförda inom 30 arbetsdagar från att vi fått in undertecknat avtal. Under sommarmånaderna får man räkna med att det kan ta längre tid.

Så här betalar du för tillvalet

Betalningen för de flesta tillvalen sker genom ett permanent hyrestillägg på din månadshyra. Hyrestillägget kan också vara tidsbegränsat till ett visst antal år. Vissa tillval betalas som en engångskostnad. Kostnaden läggs på din hyresavi oavsett om det är ett hyrestillägg eller en engångskostnad. Du ser i prislistan vad som gäller.

När börjar du betala för tillvalet?

Du börjar betala för ditt tillval efter att du fått tillvalet levererat och installerat.

Vem äger de tillval du gjort i lägenheten?

Tillvalet tillhör lägenheten och ägs av Väsbyhem. Du får alltså inte ta med dig något om du flyttar. Ditt tillval övertas av nästa hyresgäst. 

Går alla tillval att beställa?

Vissa tillval går endast att beställa till vissa områden eller lägenheter. Väsbyhem avgör alltid vilka tillval som är möjliga att installera i din lägenhet.

Tvättmaskin och tvättmaskin/torktumlare

Tillvalet betalas under 8 års tid och hyresgästen har under dessa år sedvanlig vårdplikt enligt hyreslagen. 

OBS! Endast möjligt för dig som bor i Smedby (Sadelgatan eller Ryttargatan).

 

 

Vill du veta mer om vårt lägenhetsunderhåll?

Vi har Fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll (FLU) vilket i korthet betyder att det är vi som har ansvaret för hur och när det inre underhållet ska utföras.

Mer information om vårt lägenhetsunderhåll.