Organisation

Väsbyhems organisation är uppbyggd av tre avdelningar med ett tydligt kundfokus.

Vi strävar hela tiden efter att;

  • höja vår servicenivå mot kund
  • optimera den dagliga förvaltningen
  • höja kvaliteten i våra förnyelse- och nyproduktionsprojekt
  • tillmötesgå våra ägardirektiv

Affärsutveckling

I Affärsutveckling ingår Stab, Marknad- och hållbarhet samt Fastighetsutveckling.

Det är Affärsutveckling som driver Väsbyhems utveckling framåt samt säkerställer att vi ligger i framkant avseende bland annat hållbarhet.

Fastighetsutveckling svarar för detaljplanearbete, tidiga skeden samt bygg- och installationsledning för nyproduktion och förnyelse.

Affärsstöd

I Affärsstöd ingår Redovisning och ekonomi, Stab samt Kundservice och Uthyrning som svarar för många kundmöten och erbjuder service både internt och externt.

Förvaltning

I Förvaltningen ingår Stab, Östra, Västra och Centrala förvaltningsområdet med kvartersvärdar, utemiljö, reparatör och drifttekniker samt Teknik och Underhåll som säkerställer energioptimering, lås- och passagesystem, myndighetskrav, daglig drift av värme, el, vatten och ventilation, skadehantering samt systemansvar inom ritnings- och fastighetssystem.

Det är Förvaltningen som ser till att den dagliga skötseln av våra hus och områden fungerar optimalt och är effektiv.