Organisation

Väsbyhems organisation är uppbyggd av fem avdelningar med ett tydligt kundfokus.

Vi strävar hela tiden efter att;

  • höja vår servicenivå mot kund
  • optimera den dagliga förvaltningen
  • höja kvaliteten i våra förnyelse- och nyproduktionsprojekt
  • tillmötesgå våra ägardirektiv
  • vara en attraktiv arbetsgivare

HR, marknad och hållbarhet

I avdelningen ingår stab, marknad- och kommunikation samt uthyrning. 

HR, marknad och hållbarhet ser till att Väsbyhems medarbetarerbjudande är attraktivt, att våra kunder får bra service vid uthyrning av lägenheter samt driver ett aktivt varumärkesarbete såväl som löpande informationsinsatser gentemot våra kunder. Avdelningen arbetar även med att driva Väsbyhems utveckling framåt samt säkerställer att vi ligger i framkant avseende bland annat hållbarhet.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling svarar för detaljplanearbete, tidiga skeden samt bygg- och installationsledning för nyproduktion och förnyelse med hållbarhet i fokus. Avdelningen ansvarar även för energifrågor.

Affärsstöd

I Affärsstöd ingår redovisning och ekonomi samt en stab. Affärsstöd ansvarar för bolagets långsiktiga ekonomiska tillväxt såväl som en välfungerande IT-struktur samt digitala hjälpmedel och arbetssätt, arkivhantering och juridik.

Förvaltning

I Förvaltningen ingår stab, östra, västra och centrala förvaltningsområdet med kvartersvärdar, utemiljö, reparatör och drifttekniker samt teknik och underhåll som säkerställer energioptimering, lås- och passagesystem, myndighetskrav, daglig drift av värme, el, vatten och ventilation, skadehantering samt systemansvar inom ritnings- och fastighetssystem.

Det är Förvaltningen som ser till att den dagliga skötseln av våra hus och områden fungerar optimalt och är effektiv samt möter våra kunder i dess första kontakt med oss via vårt Kundcenter.

Trygghet och säkerhet

Avdelningen trygghet och säkerhet arbetar aktivt med säkerhetsarbete i Väsbyhems bestånd. Avdelningen ansvarar även för det systematiska trivsel- och trygghetsarbetet i syfte att Upplands Väsby ska vara en trygg och trivsam plats att bo och vistas i.