Organisation

Väsbyhems organisation är uppbyggd av fyra avdelningar med ett tydligt kundfokus.

Vi strävar hela tiden efter att;

  • höja vår servicenivå mot kund
  • optimera den dagliga förvaltningen
  • höja kvaliteten i våra förnyelse- och nyproduktionsprojekt
  • tillmötesgå våra ägardirektiv
  • vara en attraktiv arbetsgivare

HR, marknad och hållbarhet

Avdelningen består av stab, marknad- och kommunikation samt uthyrning. 

HR, marknad och hållbarhet ser till att Väsbyhems medarbetarerbjudande är attraktivt, att våra kunder får bra service vid uthyrning av bostäder och lokaler samt driver ett aktivt varumärkesarbete såväl som löpande informationsinsatser gentemot våra kunder.

Avdelningen arbetar även med att driva Väsbyhems utveckling framåt samt säkerställer att vi ligger i framkant avseende bland annat hållbarhet.

Affärsutveckling

I Affärsutveckling ingår redovisning och ekonomi, fastighetsutveckling samt bolagsjurist. Avdelningen ansvarar för bolagets långsiktiga tillväxt både inom ekonomi och samhällsutveckling samt arkivhantering, upphandling, finans och juridik.

Fastighetsutveckling arbetar med detaljplaner, tidiga skeden samt bygg- och installationsledning för nyproduktion och förnyelse med hållbarhet i fokus. Enheten ansvarar även för energifrågor.

Redovisning och ekonomi arbetar och ansvarar för samtliga ekonomiprocesser som tex bokslut, hyresavisering, fakturahantering, uppföljning, fastighetsvärdering och inköpsprocessen.

Förvaltning

Förvaltningen består av kundcenter, stab, östra, västra och centrala förvaltningsområdet med kvartersvärdar, utemiljö, reparatör och drifttekniker samt teknik och underhåll.

Det är Förvaltningen som ser till att den dagliga skötseln av våra hus och områden fungerar optimalt och är effektiv samt möter våra kunder i dess första kontakt med oss genom vårt Kundcenter. Avdelningen säkerställer även energioptimering, lås- och passagesystem, myndighetskrav, daglig drift av värme, el, vatten och ventilation samt skadehantering. 

Trygghet och säkerhet

Avdelningen trygghet och säkerhet arbetar aktivt med säkerhetsarbetet i hela Väsbyhems bestånd. Trygghet och säkerhet ansvarar även för ett systematiskt trivsel- och trygghetsarbete i syfte att Upplands Väsby ska vara en trygg och trivsam plats att bo och vistas i.

Avdelningen svarar även för en välfungerande IT-struktur, digitala hjälpmedel och arbetssätt samt systemansvar inom ritnings- och fastighetssystem.