Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande den kommande renoveringen på Dragonvägen. Vi fyller löpande på med fler frågor och svar.

Varför ska husen renoveras?

För att kunna erbjuda moderna och hållbara bostäder för våra hyresgäster idag och för kommande generationer behöver husen i området en omfattande renovering, en förnyelse.

Vatten- och avloppsstammar byts ut för att förhindra fuktskador. Installationer för el, värme och ventilation byts ut för att uppfylla dagens krav. Badrummen renoveras då tätskikten idag har en passerad livslängd.

För oss är det viktigt att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer för många år framåt varför husen rustas upp för bättre trygghet, funktionalitet och miljövänlighet.

När sker renoveringen i husen?

Tidplanen är inte slutligen fastställd ännu, men vi hoppas på att komma igång under 2025 på Dragonvägen 22-30. I dagsläget beräknar vi att renoveringen av varje hus tar cirka ett år. Så snart den slutgiltiga planeringen är klar återkommer vi med en mer exakt tidplan.

Hur lång tid tar det?

Vi räknar med att man ska kunna flytta tillbaks till sitt renoverade hus och lägenhet efter cirka ett år.

Vad händer om man som hyresgäst inte godkänner renoveringen?

Om man som hyresgäst inte godkänner renoveringen eller inte svarar alls hanteras det från Väsbyhems sida som ett avslag. I sånt fall skickar Väsbyhem in en ansökan till Hyresnämnden som fattar beslut om åtgärderna ska genomföras. Dessa ärenden riskerar att förskjuta idsplanen. Fastighetsägaren brukar dock i slutändan få genomföra renoveringen.

Varför måste man flytta under renoveringen?

Eftersom renoveringen påverkar hiss, el, vatten och värme är det inte möjligt att bo kvar under tiden.

Det finns möjlighet att välja om man vill flytta permanent till en annan lägenhet i Väsbyhems fastighetsbestånd eller bli evakuerad till en tillfällig lägenhet och sedan flytta tillbaka till sin lägenhet när renoveringen är klar.

Cirka ett år innan byggstart kallar vi till ett personligt möte där vi bland annat pratar om behovet av tillfälligt boende.

Vad kan man få för tillfälligt boende?

Cirka ett år innan byggstart kallas man till ett personligt möte där man får möjlighet att prata om vilka behov och önskemål man har gällande det tillfälliga boendet. Vi försöker anpassa den tillfällliga bostaden efter den bostad man har. Information om det tillfälliga boendet kommer i god tid innan byggstart.

Vilka lägenheter går att flytta permanent/byta till?

Det kan vi inte svara på till en början. Först ska tidsplanen för renoveringen fastställas och först därefter kan vi göra en bedömning av hur stort intresset för att flytta permanent är samt vilka lägenheter som finns tillgängliga just då. Man får möjlighet att prata om sina önskemål vid det personliga samtalet med vår ombyggnadssamordnare.

Måste man sköta flytten själv?

Väsbyhem erbjuder flytthjälp med en flyttfirma. Väljer man att hantera sin flytt på egen hand får man ersättning från Väsbyhem.

Betala hyran under renoveringen

Om man väljer tillfälligt boende i en annan av Väsbyhems lägenheter under tiden förnyelsen pågår betalar man hyran för den lägenhet som har lägst hyra. Om man i stället väljer att ordna med eget boende har man hyresfritt under hela den tid som arbetet med förnyelsen pågår.

Varför höjs hyrorna efter renoveringen?

Hyran är anpassad och förhandlas med Hyresgästföreningen efter den  nya standarden då värdet på lägenheterna höjs.

Vad händer om man inte har möjlighet att bo kvar efter renoveringen?

Om man inte skulle ha möjlighet att bo kvar efter renoveringen  kan man välja att flytta permanent till en annan lägenhet inom Väsbyhems bostadsbestånd.

Man kan alltid söka en annan bostad på egen hand genom vår hemsida under Lediga lägenheter.