Energiprestanda

Energideklarationen ska ge dig som funderar på att hyra en bostad eller lokal möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi.

Syftet med energideklarationer är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Som fastighetsägare har vi en viktig uppgift att effektivisera husens energianvändning. Även våra hyresgäster som bor i husen kan hjälpa till.

Information om vilken energiprestanda våra hus har finns anslaget i varje trapphus.

Ju fler åtgärder vi gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Viktigt att tänka på är att de åtgärder som görs inte ska försämra inomhusmiljön eller påverka andra viktiga egenskaper hos husen.

Energiprestanda mäts i kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m2, år). Det är den mängd energi i en byggnad som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

I lagen om energideklaration definieras energiprestanda som "Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år". 

Energideklarationen gäller i tio år.