Brandsäkerhet

Det är viktigt att känna till vad man själv kan göra för att förebygga brand och hur man ska agera om en brand skulle uppstå. 

Brandsäkerhet är både vårt och ditt ansvar

I våra rutiner ingår det att varje månad gå igenom alla trapphus, källare och andra allmänna utrymmen för att ta bort saker och kontrollera dörrstängare för att brandcellerna ska hållas intakta.

Som hyresgäst har du ansvar för att aldrig ställa saker, barnvagnar, möbler, skor, kartonger med mera i trapphus och källargångar.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns minst en brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren med jämna mellanrum och byta batterier vid behov.

Vi byter ut brandvarnarna enligt rekommendationerna vart tionde år.

Sms-tjänst som påminner

Kampanjen Aktiv mot brand har en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper till genom att påminna om att testa brandvarnaren.

Vid brand i lägenheten

Om det brinner i din lägenhet och du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du tar dig ut i trapphuset och stänger dörren efter dig. Din lägenhet är en brandcell och nyare lägenhetsdörrar står emot en brand minst 30 minuter. Tiden för äldre dörrar kan variera mellan 15-30 minuter.

Vid brand eller rökutveckling i trapphuset

Om det brinner i trapphuset eller om trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet där du då är tryggast. Om det läcker in rök genom dörren kan du tejpa eller lägga blöta handdukar där det läcker in. 

Inga saker i trapphus eller källargångar

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför måste det hållas rent och tomt på saker. Brännbara saker som barnvagnar, dörrmattor, kartonger, skor och liknande kan dessutom användas för att anlägga en brand.

 

Om du upptäcker en brand

Rädda - varna - larma - släck

  • Rädda dig själv och andra som är i fara
  • Varna alla andra som hotas av branden
  • Larma - ring 112
  • Släck branden om du tror att du klarar det

  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
  • Använd inte hissen!

 

Mer information om brandsäkerhet

Titta på filmen Brandsäkra dig som visar hur du kontrollerar din brandvarnare och varför du aldrig ska ställa saker i trapphuset. 


För dig som vill läsa mer om brandsäkerhet


Gratis webbutbildning 

Brandskyddsföreningen har en gratis webbutbildning för dig som vill lära dig hur du kan förebygga en brand i din bostad.

Webbutbildning brandsäkerhet i hemmet