Brandsäkerhet


Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren och byta batterier vid behov.

Tips:

Nätverket Aktiv mot brand har en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper till genom att påminna om att testa brandvarnaren. Läs mer om SMS-tjänsten på www.skyddadigmotbrand.se.

Vid brand i lägenheten

Om det brinner i din lägenhet och du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du tar dig ut i trapphuset och stänger dörren efter dig. Din lägenhet är en brandcell och nyare lägenhetsdörrar står emot en brand minst 60 minuter. Tiden för äldre dörrar kan variera mellan 10-30 minuter.

Vid brand eller rökutveckling i trapphuset

Om det brinner i trapphuset eller om trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet där du då är tryggast. Om det läcker in rök genom dörren kan du tejpa eller lägga blöta handdukar där det läcker in. 

Inga saker i trapphus eller källargångar

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför måste det hållas rent och tomt på saker. Brännbara saker som barnvagnar, dörrmattor, kartonger, skor och liknande kan dessutom användas för att anlägga en brand.

Brandsäkerhet är både vårt och ditt ansvar!

I våra rutiner ingår det att varje månad gå igenom alla trapphus, källare och andra allmänna utrymmen för att ta bort saker och kontrollera dörrstängare för att brandcellerna ska hållas intakta.

Som hyresgäst har du ansvaret för att inte ställa saker, barnvagnar, möbler, skor, kartonger med mera i trapphus och källargångar.

 

 

Bra länkar

 

 

 

Rädda

dig själv och de som är i fara

Varna

alla som hotas av branden

Larma

112

Släck

branden om du tror att du klarar det