Så här söker du bilplats

Vem kan hyra en parkering?

Du som är hyresgäst hos oss och har ett kommande eller gällande hyresavtal på en bostad kan hyra bilplats i det egna bostadsområdet. Du får hyra totalt 2 st bilplatser.

Så här går det till att anmäla intresse

För att kunna anmäla intresse på en ledig bilplats ska du först ha registrerat en intresseanmälan för bilplats. Detta gör du på Mina sidor.

Publicering av lediga bilplatser sker varje onsdag med möjlighet att anmäla intresse under en veckas tid. Lediga bilplatser visas efter inloggning under Ledigt just nu.

Till inloggning på Mina sidor

Förmedling av bilplatser har samma regel som förmedling av lägenheter, det vill säga längst kötid gäller. När du fått kontrakt på en parkering eller garage raderas din intresseanmälan och du får börja om på nytt genom att registrera en ny intresseanmälan för bilplats.

Vid anmälan på ledig parkering godkänns villkoren direkt

När du anmäler intresse på en parkeringsplats eller garage godkänner du samtidigt villkoren för förhyrningen och om du är den som har längst kötid när anmälningstiden gått ut får du kontraktet i din e-post för e-signering med BankID. 

OBS! Det är viktigt att du bara anmäler intresse på en bilplats som du är intresserad av att hyra och tittat så att du vet var den finns. Detta eftersom kontraktet automatiskt går till den med längst kötid.

Nycklar och taggar

Om kontraktet börjar att gälla den första i månaden kan eventuella nycklar och taggar till garage och el-plats kvitteras ut tidigast från klockan 14.00 den första i månaden. Om den första infaller en lördag, söndag eller annan helgdag kan nycklar och taggar kvitteras ut närmast kommande vardag.

Nycklar och taggar kvitteras ut i vårt Kundcenter av dig som är kontraktsinnehavare. Giltig legitimation ska alltid uppvisas. 

Parkeringsplatser med inflytt nu

Bilplatser som är vakanta och står med inflytt "Nu” kan den som får kontraktet börja använda från och med kontraktets startdatum efter att kontraktet signerats. Eventuell nyckel eller tagg till garage, carport eller el-plats kan i dessa fall kvitteras ut från den dag kontraktet börjar att gälla. 

Du får inte ha någon skuld till Väsbyhem

Om du har en skuld till Väsbyhem kan du inte anmäla intresse på en ledig bilplats. Skulden måste vara betald först.

Moms kan tillkomma i vissa fall

Vissa av våra parkeringsgarage är momsade. I dessa fall tillkommer moms på hyran vilket framgår av informationen på parkeringsplatsen i samband med uthyrning.

Uppsägningstid

Det är 3 månaders uppsägningstid på bilplatser enligt hyreslagen.

Står du i kö för bilplats?

Vill du kontrollera om du står i kö för bilplats ska du logga in på Mina sidor och titta under Sökande. Om du inte har en registrerad intresseanmälan för bilplats följer du anvisningarna under Bilplats. Kötiden börjar räknas från ditt registreringsdatum.

Till inloggning på Mina sidor

Har du en el- eller hybridbil?

Vi ser för närvarande över hur vi ska kunna möta efterfrågan på laddstolpar på ett effektivt sätt. I dagsläget har vi därför pausat installationen av nya laddstolpar. Vi återkommer med ytterligare information kring laddstolpar så snart vi fått en strategi på plats.

Publika laddplatser

I några av våra bostadsområden finns publika laddplaser för laddning av elbil. Alla kan använda de publika laddplatserna för att ladda, men du som är hyresgäst hos oss har möjlighet att få en rabatt på 3 kronor per kilowattimme så snart vi lagt upp dig som användare hos oss. 

Mer information om publika laddplatser

Gör så här om du vill hyra en parkering med laddbox

Vi rekommenderar dig som är intresserad av att hyra en parkering med laddbox att registrera en intresseanmälan för bilplats. Detta gör du på Mina sidor. 

Även om vi för närvarande har pausat installationen av nya laddstolpar kan det kan finnas parkeringsplatser med laddbox att hyra bland våra Lediga parkeringar. Lediga parkeringar hittar du under Ledigt just nu efter att du har loggat in på Mina sidor. Du kan filtrera fram de parkeringsplatser som har laddbox genom att välja Parkering med laddbox i urvalet.

Till inloggning på Mina sidor