Så här söker du bilplats

Vem kan hyra?

Den som är hyresgäst hos oss och har ett kommande eller gällande hyresavtal på en lägenhet kan hyra bilplats i det egna bostadsområdet. Man får hyra totalt 2 st bilplatser.

Så här går det till

För att kunna anmäla intresse på en ledig bilplats ska man först ha registrerat en intresseanmälan för bilplats. Detta görs under Mina sidor.

Publicering av lediga bilplatser sker varje onsdag med möjlighet att anmäla intresse under en veckas tid. Lediga bilplatser visas under Ledigt att hyra efter inloggning.

Förmedling av bilplatser har samma regel som förmedling av lägenheter, dvs längst kötid gäller. När du fått kontrakt på en parkering eller garage raderas din intresseanmälan och du får börja om på nytt genom att registrera en ny intresseanmälan för bilplats.

Vid anmälan på ledig parkering godkänns villkoren direkt

När du anmäler intresse på en p-plats eller garage godkänner du samtidigt villkoren för förhyrningen och om du är den som har längst kötid när anmälningstiden gått ut kommer du att få kontraktet i din e-post för e-signering. 

OBS! Det är viktigt att du bara anmäler intresse på bilplatser du är intresserad av eftersom kontraktet per automatik tilldelas den med längst kötid. 

Nycklar och taggar

Om kontraktet börjar att gälla den första i månaden kan eventuella nycklar och taggar till garage och el-plats kvitteras ut tidigast den första i månaden från klockan 14.00. Om den första infaller en lördag, söndag eller annan helgdag kan nycklar och taggar kvitteras ut närmast kommande vardag.

Parkeringsplatser med inflytt nu

Bilplatser som är vakanta och står med inflytt "Nu” kan den som får kontraktet börja använda från och med kontraktets startdatum efter att kontraktet signerats. Eventuell nyckel eller tagg till garage, carport eller el-plats kan i dessa fall kvitteras ut från den dag kontraktet börjar att gälla. 

Skulder till Väsbyhem måste först regleras

Har du skuld till Väsbyhem måste den först regleras innan du kan anmäla dig på ledig bilplats.

Moms kan tillkomma i vissa fall

Vissa av våra parkeringsgarage är momsade. I dessa fall tillkommer moms på hyran vilket framgår av informationen på parkeringsplatsen i samband med uthyrning.

Uppsägningstid

Det är 3 månaders uppsägningstid på bilplatser enligt hyreslagen.

Står du i kö för bilplats?

För att kontrollera om du står i kö för bilplats ska du logga in på Mina sidor och titta i rutan "Min profil". Om du inte har en registrerad intresseanmälan för bilplats kan du enkelt göra en registrering genom att klicka på "Ändra min registrering" och där välja "Intresseanmälan bilplats" och följa anvisningarna. Kötiden börjar räknas från ditt registreringsdatum.

Har du en el- eller hybridbil

Om du har skaffat en el- eller hybridbil och är intresserad av en laddstolpe till din nuvarande parkeringsplats är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter. Vi ser då över de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för detta.