När många familjer med olika vanor och tider bor nära varandra, vilket man gör i ett flerfamiljshus, är det viktigt att tänka på att visa hänsyn och försöka att inte störa varandra. Detta gäller både i huset, gemensamma utrymmen och på gården. 

Vi är alla olika och en del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Vissa ljud går inte att undvika när man bor nära varandra och du kan hjälpa till genom att också vara tolerant gentemot dina grannar.

Det kan vara bra att tänka på att det är extra viktigt att det är tyst mellan klockan 22.00-07.00 för att man ska kunna sova ostört.

Gör så här om du blir störd

  • Försök att själv eller tillsammans med en granne tala med den som stör. Känner du obehag av att kontakta din granne själv, så är du självklart alltid välkommen att anmäla störningen direkt till störningsansvarig på Väsbyhem eller störningsjouren.
  • Hjälper det inte med ett vanligt samtal eller om störningarna är akuta, kontakta trygghetssamordnare på Väsbyhem eller Störningsjouren.
  • Är störningen på kvällen, natten eller helgen ringer du till Störningsjouren på telefon 08-590 336 00 och gör en anmälan. När du kontaktar Störningsjouren behöver du ange vem du är, så att de kan kontakta dig vid behov och vi kan återkoppla till dig efteråt. Störningsjouren kontaktar den störande som uppmanas till rättelse. Om så inte sker görs en bedömning om eventuella vidare åtgärder. Händelsen rapporteras vidare till Väsbyhems trygghetssamordnare och kan därmed vara en grund vid eventuell rättslig prövning.

Exempel på störningar kan vara

  • Musik eller TV-ljud på mycket hög volym
  • Hund som skäller högt och länge
  • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen eller natten
  • Någon flyttar möbler sent på kvällen eller natten
  • Någon för mycket oljud i trapphuset

Kontakta vid störningar

Är du orolig för din granne? 

Att knacka på kan räcka för att stoppa våld. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Mer information om vad du kan göra om du är orolig för din granne.