Individuell mätning och debitering av varmvatten - IMD

Som ett led i vårt miljöarbete inför vi IMD i alla fastigheter vi förnyar och i all nyproduktion. Vi installerar mätningsutrustning som mäter mängden varmvatten som används i varje lägenhet med syftet att påverka energiförbrukningen på ett positivt sätt.

Med individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD) betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning. Med IMD kan du påverka dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Lägre förbrukning av varmvatten ger både minskad miljöpåverkan och lägre hyra!

Så här fungerar det

Utgångspunkten är att kostnaden för en normalförbrukning av varmvatten ingår i hyran. Där IMD är infört redovisas förbrukningen på hyresfakturan. Det finns två olika sätt att redovisa förbrukningen då vi har olika mätsystem på olika adresser.

På de allra flesta adresser redovisas förbrukningen av varmvatten på hyresfakturan utifrån över- eller underförbrukning mot normalförbrukning för lägenhetsstorleken.

  • Vid eventuell överförbrukning (om du använt mer varmvatten än vad som ingår i hyran för din lägenhet) debiteras du med motsvarande belopp.
  • Vid eventuell underförbrukning (om du använt mindre mängd varmvatten än vad som ingår i hyran för din lägenhet) dras motsvarande belopp av.

För dig som bor på Oxundavägen 13 A-I och Hagvägen 1-27 redovisas förbrukningen genom att vi rabatterar hyran med den beräknade kostnaden för varmvatten (för en normalförbrukning) och sedan debiteras du för din egen faktiska förbrukning av varmvatten. Rabatten motsvarar en normalförbrukning och är beroende av hur stor din lägenhet är.

Kostnaden för varmvattnet och rabatten förhandlas separat med Hyresgästföreningen och är ett genomsnitt för vad varmvattnet kostar att tillverka för Väsbyhem.