Individuell mätning och debitering av varmvatten - IMD

Som ett led i vårt miljöarbete inför vi IMD i alla nyproducerade och förnyade fastigheter. Vi installerar mätningsutrustning som mäter mängden varmvatten som används i varje lägenhet med syftet att påverka energiförbrukningen på ett positivt sätt.

Med individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD) betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning. Med IMD kan du påverka dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Lägre förbrukning av varmvatten ger både minskad miljöpåverkan och lägre hyra!

Så här fungerar det

Utgångspunkten är att kostnaden för en normalförbrukning av varmvatten ingår i hyran. Där IMD är infört avräknas en rabatt motsvarande det belopp som är beräknat på en förbrukningsschablon som motsvarar dels den genomsnittliga förbrukningen i företaget och dels det genomsnittliga priset som Väsbyhem betalar för den energi som krävs för att värma upp vattnet.

Vi rabatterar alltså hyran med den beräknade kostnaden för varmvatten och sedan debiteras du som hyresgäst för din egen faktiska förbrukning av varmvatten.