Sponsring

Väsbyhem stödjer sedan många år flera lokala föreningar inom framförallt idrott och kultur.

För oss är det viktigt att sponsringen är affärsmässig och till ömsesidig nytta för båda parter. Vår sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestationen tydligt ska framgå. 

Sponsringssamarbeten ska bidra till att förstärka Väsbyhems varumärke som ansvarsfull hyresvärd.

Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet samt sådant som främjar kulturlivet i kommunen.

 

Vill du ansöka om sponsring? Skicka ett mail till johan.falk@vasbyhem.se