Misstänker du att det finns skadedjur i din lägenhet? Vägglöss, kackerlackor, råttor eller andra skadedjur? Anmäl direkt till vår skadedjursbekämpare Nomor. De ordnar saneringen helt utan kostnad för dig.

Du är skyldig att anmäla direkt

Kontakta Nomor direkt om du misstänker att du fått skadedjur i din lägenhet. Du kan både ställa frågor och göra en anmälan. Helt utan kostnad för dig som bor hos oss.

Gör så här för att anmäla

Det är viktigt att Nomor snabbt kan börja sanera för att få bort skadedjuren och förhindra att de sprider sig. 

Följ instruktionerna vid saneringen

Det är viktigt att du exakt följer alla instruktioner du får från Nomor för att saneringen ska kunna göras på rätt sätt. 

Det är vanligt med skadedjur

Skadedjur kan hamna i huset på många olika sätt. De kan ha följt med bagage vid resor, varor du handlat eller möbler du köpt. 

Misstänker du att det är skadedjur du hittat? På Nomors hemsida finns fakta och råd om skadedjur och hur du undviker att få med dem hem.

Fakta och råd om skadedjur