Misstänker du att det finns skadedjur i din lägenhet? Vägglöss, kackerlackor, råttor eller andra skadedjur? Anmäl direkt till vår skadedjursbekämpare Nomor. Det är helt utan kostnad för dig.

Kontakta Nomor direkt om du misstänker att du fått skadedjur i din lägenhet. Du kan både ställa frågor och göra en anmälan. Helt utan kostnad för dig som bor hos oss.

Gör så här för att anmäla att du hittat skadedjur