Misstänker du att det finns skadedjur i din lägenhet? Vägglöss, kackerlackor, råttor eller andra skadedjur? Anmäl direkt till vår skadedjursbekämpare Nomor. Det är helt kostnadsfritt för dig.

Kontakta Nomor direkt om du misstänker att du fått skadedjur i din lägenhet. Du kan både ställa frågor och göra en anmälan. Kostnadsfritt för dig som bor hos oss.

Lämna en anmälan på Nomors hemsida nomor.se eller ring Nomor på telefon 0771-122 300.