Ledningsgrupp

Två kvinnor och fyra män stående i grupp i en parkmiljö.

Fastighetsutvecklingschef Johan Liderfors, förvaltningschef Joakim Bysell, HR, marknad- och hållbarhetschef och vice VD Jenny Rud Sel, affärsstödschef Magnus Åberg, VD Amra Barlov Lindqvist och trygghet- och säkerhetschef Peyman Rezapour.