När du flyttar in

Vi börjar med att önska dig välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Nycklar och taggar

Nycklar och taggar till bostaden kvitteras ut av dig som är kontraktsinnehavare i vårt Kundcenter på Centralvägen 1. Giltig legitimation ska alltid uppvisas. 

Nycklar och taggar kan hämtas tidigast den första i månaden från klockan 14.00. Om den första infaller under en lördag, söndag eller annan helgdag kan nycklar och taggar kvitteras ut närmast kommande vardag.

Hyran ska vara betald för att du ska kunna kvittera ut nycklar och taggar till din nya bostad.

Är ni två som står på kontraktet?

Om ni står två på kontraktet behöver båda besöka vårt Kundcenter för att kvittera ut nycklar och taggar. Alternativt kan en fullmakt fyllas i som tas med. 

Fullmakt

Adressändring

Du ska vara folkbokförd där du bor. När du flyttar ska du därför direkt göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Adressändring mot en avgift. 

Flyttanmälan till Skatteverket

Beställa eftersändning hos Adressändring

Lägenhetsnummer för adressändring

Det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din flyttanmälan och adressändring är Lantmäteriets lägenhetsnummer (fyra siffror). Lägenhetsnumret hittar du på hyresavtalet, på Mina sidor eller anslaget i trapphuset dit du ska flytta.

Elnätsavtal och elhandelsavtal

Det är E.ON som äger elnätet i Upplands Väsby. Du behöver anmäla din nya adress samt teckna ett elnätsavtal till E.ON i god tid innan du ska flytta in. Du väljer själv vilken elleverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen (elhandelsavtal).

Anmäla ny adress och teckna elnätsavtal hos E.ON

Kontaktuppgifter till E.ON

Internet och telefon

För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantörer av dessa tjänster.

I nästan alla våra lägenheter finns möjlighet att använda sig av Open universes bredbandstjänster.

Till mer information om Open Universe.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss måste du ha en hemförsäkring. Det finns mycket som kan hända som du själv inte råder över, till exempel inbrott, brand eller vattenskada. Det är viktigt att man har en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Du väljer själv hos vilket försäkringsbolag du vill teckna en hemförsäkring.

Lägenhetens skick

Vi har gjort en avflyttningsbesiktning innan vi hyr ut lägenheten på nytt. Då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks först i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

När du har hämtat nycklarna till lägenheten bokar kvartersvärden in ett välkomtbesök. Under välkomsbesöket har du möjlighet att påpeka eventuella fel och brister samt ställa frågor om besiktningsprotokollet.