När du flyttar in

Vi börjar med att önska dig välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Nycklar och taggar

Nycklar och taggar till bostaden kvitteras ut av kontraktsinnehavare i vårt Kundcenter på Centralvägen 1. Giltig legitimation ska alltid uppvisas.

Nycklar och taggar kan hämtas tidigast den första i månaden från klockan 14.00. Om den första infaller under en lördag, söndag eller annan helgdag kan nycklar och taggar kvitteras ut närmast kommande vardag.

Adressändring

Du ska vara folkbokförd där du bor. När du flyttar ska du därför direkt göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Adressändring mot en avgift. 

Lägenhetsnummer för adressändring

Det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din adressändring är Lantmäteriets lägenhetsnummer som du kan hitta på hyresavtalet, på Mina sidor eller anslaget i trapphuset dit du ska flytta.

El, telefon och internet

Det är E.ON som äger elnätet i Upplands Väsby. Du behöver anmäla din nya adress till dem när du flyttar in samt teckna ett elnätsavtal.

Du väljer själv vilken elleverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen.

För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantörer av dessa tjänster.

I nästan alla våra lägenheter finns möjlighet att använda sig av Open universes bredbandstjänster. Här hittar du mer information om Open Universe.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss måste du ha en hemförsäkring. Det finns mycket som kan hända som du själv inte råder över, till exempel inbrott, brand eller vattenskada. Det är viktigt att man har en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Du väljer själv hos vilket försäkringsbolag du vill teckna en hemförsäkring.

Lägenhetens skick

Vi har gjort en avflyttningsbesiktning innan vi hyr ut lägenheten på nytt. Då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks först i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

I samband med att du hämtar nycklarna till lägenheten bokas ett välkomstbesök som sker inom 8 dagar efter inflyttning. Under välkomsbesöket har du möjlighet att påpeka eventuella fel och brister.