Hasselnöten

Gatuvy med nya hus i Hasselnöten

Intill våra befintliga bostadsområden Sigma och Väsbyskogen byggs ett nytt bostadsområde på den plats där Hasselskolan tidigare låg. Totalt kommer projektet att inrymma cirka 200 lägenheter, en förskola och nya Hasselbadet. Väsbyhem tillsammans med Skanska bygger cirka 77 hyresrätter och PEAB bygger cirka 130 bostadsrätter i området. Detaljplanen antogs 2021-12-13.

Hasselnöten blir den sammanlänkande kärnan i området som binder ihop Hasselgatan med Hammarbyvägens punkthus. Hasselnöten delas in i fyra kvarter. Varav kvarter ett utgör Hasselbadet och de övriga tre kvarteren föreslås inrymma bostäder samt en förskola för 120 barn.

Hasselnötens centrala axel är gångfartsgatan i nord-sydlig riktning som öppnar sig mot en central torgplats i skärningspunkten mellan de fyra kvarteren. Den centrala torgplatsen är navet i Hasselnöten. Härifrån nås Hasselbadet, garaget, den gemensamma tvättstugan och förskolan. Längs gångfartsgatan vänder sig bostadsentréer, gemensamma komplementsytor och studiolägenheter med egna entréer från gatan. 

Flerbostadshus i rött, grönt, gult och rosa kring ett stenlagt torg med människor som går, cyklar och sitter vid ett bord.
Vy från torget mitt i Hasselnöten

Byggnadernas skala är högre mot bergskanten i nord-sydlig riktning och ansluter till de befintliga lamellhusen i sex våningar på höjden. Hasselnötens högsta byggnad är punkthuset vid torget i åtta våningar som skapar en blickpunkt i området och markerar den centrala torgplatsen. I väster är byggnaderna lägre, ner till fyra våningar och gårdarna öppnar sig mot Hasselskogen.

De fyra kvarteren har olika karaktär i form och material för att förstärka en variation inom området. Färgskala och materialval anknyter till grannkvarteren i området som i huvudsak har fasader i tegel och puts. För att stärka kopplingen till den närliggande naturen används trä som komplementmaterial.

Trähus i Hasselnöten
Vy från torget mot trähus

Det befintliga utomhusbadet är tänkt att förnyas och göras mer tillgängligt genom att öppna upp mer mot området. 

Hasselnöten blir rökfritt

Under 2019 har Väsbyhems styrelse fattat beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten.

 

OBS! Bilderna är framtagna av TEA arkitekter och URBIO. Samtliga bilder är preliminära.

Snabba fakta

Adress: Hammarbyvägen
Preliminär byggstart: årsskiftet 2023/2024
Preliminär inflyttning: 2026

Husen

Antal lägenheter: totalt cirka 77 (63 i första etappen och 14 i andra etappen)
Antal lokaler: Hasselbadet med tillhörande café
Antal våningar: 4-8
Storlekar: 1 - 5 rum och kök

Området

Avstånd till Sigma Centrum: cirka 200 m
Avstånd till Väsby Centrum: 
cirka 1 km
Avstånd till pendeltågstation: cirka 1,5 km


Står du i vår bostadskö?

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Hasselnöten behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Detta gör du genom att Registrera dig.

När du anmält intresse för Hasselnöten får du nyhetsbrev via e-post med information om Hasselnöten, till exempel får du då information om när vår uthyrning av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information tar du bort din anmälan.

På gång i Hasselnöten

De gamla byggnaderna är rivna och Upplands Väsby kommun ska genomföra exploateringsarbeten vilket innebär att vatten, avlopp, fjärrvärme och fiberkablar till de nya bostäderna ska förberedas. Kommunen ska även färdigställa den nya gatan som ska gå mellan bostäderna samt färdigställa ett nytt torg som är tänkt att vara en mötesplats för boende i området. 

På kommunens hemsida finns mer information om Hasselnöten.

Väsbyhems fortsatta arbete planeras att komma igång igen under december 2023. 

Uppdaterad 2023-05-12

Vill du veta mer om Hasselnöten och andra nyproduktionsprojekt i Upplands Väsby?

Ta del av detaljplanearbetet gällande Hasselnöten på Upplands Väsby kommuns hemsida www.upplandsvasby.se

Information om Hasselnötens byggprojekt på Upplands Väsby kommuns hemsida.