Hasselnöten

Ett vitt och ett grönt flerbostadshus med en innergård i förgrunden.

Intill våra bostadsområden Sigma och Väsbyskogen byggs ett nytt bostadsområde på den plats där Hasselskolan tidigare låg. Totalt kommer projektet att inrymma cirka 200 lägenheter, en förskola och nya Hasselbadet. Väsbyhem tillsammans med Skanska bygger i första etappen 63 hyresrätter. Ett trähus med 14 lägenheter kan komma att byggas senare. PEAB bygger cirka 130 bostadsrätter i området. 

Hasselnöten blir den sammanlänkande kärnan i området som binder ihop Hasselgatan med Hammarbyvägens punkthus. Hasselnöten delas in i fyra kvarter. Varav kvarter ett utgör Hasselbadet och de övriga tre kvarteren föreslås inrymma bostäder samt en förskola för 120 barn.

Hasselnötens centrala axel är gångfartsgatan i nord-sydlig riktning som öppnar sig mot en central torgplats i skärningspunkten mellan de fyra kvarteren. Den centrala torgplatsen är navet i Hasselnöten. Härifrån nås Hasselbadet, garaget, den gemensamma tvättstugan och förskolan. Längs gångfartsgatan vänder sig bostadsentréer, gemensamma komplementsytor och studiolägenheter med egna entréer från gatan. 

Ett grönt flerbostadshus intill ett flerbostadshus i vitt och olika bruna nyanser invid ett torg.
Vy från torget mitt i Hasselnöten

Byggnadernas skala är högre mot bergskanten i nord-sydlig riktning och ansluter till de befintliga lamellhusen i sex våningar på höjden. Hasselnötens högsta byggnad är punkthuset vid torget i åtta våningar som skapar en blickpunkt i området och markerar den centrala torgplatsen. I väster är byggnaderna lägre, ner till fyra våningar och gårdarna öppnar sig mot Hasselskogen.

De fyra kvarteren har olika karaktär i form och material för att förstärka en variation inom området. Färgskala och materialval anknyter till grannkvarteren i området som i huvudsak har fasader i tegel och puts. För att stärka kopplingen till den närliggande naturen används trä som komplementmaterial.

Det befintliga utomhusbadet är tänkt att förnyas och göras mer tillgängligt genom att öppna upp mer mot området. 

Rökfritt i all nyproduktion

Hasselnöten blir ett rökfritt bostadsområde. Det kommer inte att vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten.

 

Bilderna är framtagna av Skanskas arkitekter.

Snabba fakta

Adress: Mandelgatan
Byggstart: årsskiftet 2023/2024
Preliminär inflyttning: Andra kvartalet 2026

Husen

Antal lägenheter: 63
Antal lokaler: Hasselbadet med tillhörande café
Antal våningar: 4-8
Storlekar: 2-4 rum och kök

Området

Avstånd till Sigma Centrum: cirka 200 m
Avstånd till Väsby Centrum: 
cirka 1 km
Avstånd till pendeltågstation: cirka 1,5 km


Anmäl intresse för att få nyhetsbrev

När du anmält intresse för Hasselnöten får du nyhetsbrev via e-post med information om Hasselnöten, till exempel får du då information om när vår uthyrningen av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information tar du bort din anmälan.

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Hasselnöten behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Detta gör du genom att Registrera dig.

 

På gång i Hasselnöten

Sprängningarna är nu klara och bortforsling av sprängmassor pågår någon vecka till, sedan bör ljudstörningarna minska rejält. Det som även pågår för närvarande är arbeten med grunden samt markarbeten. Gjutning av bottenplattan påbörjas inom kort och det arbetet kommer att pågå fram till sommaren.

Uppdaterad 2024-04-11

Pressmeddelanden och nyheter om projektet

Väsbyhem tar första spadtag för projekt Hasselnöten

Väsbyhem tecknar avtal med Skanska

Peab förvärvar byggrätter i Hasselnöten från Väsbyhem

Vill du veta mer om Hasselnöten och andra nyproduktionsprojekt i Upplands Väsby?

Ta del av detaljplanearbetet gällande Hasselnöten på Upplands Väsby kommuns hemsida www.upplandsvasby.se

Information om Hasselnötens byggprojekt på Upplands Väsby kommuns hemsida.


Väsbyhem har flera nyproduktionsprojekt på gång för närvarande. Du hittar mer information om våra nyproduktionsprojekt under Nyproduktion.