Orolig för din granne?

Väsbyhem har tagit beslut om att lyfta frågan kring våld i nära relation och att arbeta mer strukturerat och långsiktigt för att förebygga och stoppa våld i hemmet. Detta sker främst genom samverkan med kommunen och dess relationsvåldsteam, men även genom att ge information om vad man som granne kan göra och vart man kan vända sig.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Att visa omtanke kan rädda liv. Vi tror att vi tillsammans kan göra skillnad! Information om hur du kan göra om du är orolig för din granne finns även i våra trapphus. Du kan självklart alltid kontakta oss om du har några frågor. 

Om du är orolig för din granne

  • Ring polisen - 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Om du har en känsla av att något inte står rätt till - ring Störningsjouren telefon 08-590 336 00.
  • Ring på hos grannen för att höra efter hur det är. Det kan räcka med att ringa på för att våld ska upphöra. Du behöver inte stå kvar utan kan gå tillbaka till din lägenhet.
  • Hämta hjälp av andra. Du kan hämta en annan granne och ringa på tillsammans.

Om du är orolig för att något inte står rätt till

Du kan ringa in helt anonymt. 

Huskurage för att förhindra våld i nära relationer

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem.

Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor! 

 

 

 

 

 

 

 

Våld i nära relationer

På Upplands Väsby kommuns hemsida finns information om våld i nära relationer, vart man kan vända sig och hur man kan få stöd och hjälp.

Mer information om våld i nära relationer på kommunens hemsida