Korttidskontrakt

Vi planerar för omfattande ombyggnationer och renoveringar i vissa bostadsområden under de närmaste åren. För att ha tillfälliga evakueringslägenheter att erbjuda våra hyresgäster med tillsvidareavtal i samband med renoveringarna hyr vi ut ett antal lägenheter på så kallade korttidskontrakt.

Uthyrning av lägenheter på korttidskontrakt

Lägenheter som är aktuella att hyra ut på korttidskontrakt hyrs ut genom vår hemsida under Lediga lägenheter. Lägenheterna är märkta med ordet Korttidskontrakt och har en informationstext. Samma uthyrningsregler som för våra tillsvidarekontrakt gäller.

Du behåller din kötid

Hyr du en lägenhet på korttidskontrakt påverkas inte din kötid. Du behåller din ursprungliga köpoäng och fortsätter att få en poäng per dag.

Inget besittningsskydd

Med ett korttidskontrakt har du inte något besittningsskydd, du är skyldig att flytta ut när ditt korttidskontrakt går ut. Det är en tillfällig bostad som du varken kan byta, överlåta eller hyra ut i andra hand under hyrestiden. Avstående från besittningsskydd skrivs på i samband med att du skriver på korttidskontraktet.

Uppsägningstid för ett korttidskontrakt

  • Om Väsbyhem säger upp korttidskontraktet har du tre månaders uppsägningstid.
  • Om du själv väljer att säga upp ditt korttidskontrakt har du en månads uppsägningstid.

Ingen visning - lägenheten hyrs ut i befintligt skick

Lägenheterna med korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och utan visning innan. Se besiktningsprotokoll och bofaktablad för den aktuella lägenheten. Du kan inte beställa tillval i dessa lägenheter.

Varför hyr vi ut på korttidskontrakt?

För att vi ska ha tillfälliga evakueringslägenheter att erbjuda våra hyresgäster med tillsvidareavtal i samband med omfattande ombyggnader och renoveringar hyr vi ut ett antal av våra lägenheter på korttidskontrakt. Även lägenheter i områden som är aktuella för renovering hyrs ibland ut på korttidskontrakt fram till dess att projektet startar, detta för att minska behovet av evakueringslägenheter.

Lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt kommer senare att hyras ut som vanligt genom vår bostadskö.

Söka en lägenhet på korttidskontrakt

När vi har lediga lägenheter att hyra ut på korttidskontrakt finns dessa under Lediga lägenheter.