Arbetsutskott

   

 

Ordförande

Per-Erik Kanström (M)

 
   

 

 
 

Vice ordförande

Roland Storm (VB)

 
 

 

   
 

2:e vice ordförande 

Azadeh Gustafsson Rojhan (S)