I många av våra fastigheter finns porttelefoner med ”FreeCall”, så att du enkelt kan öppna porten och släppa in dina besökare med hjälp av din telefon.

Porttelefonerna fungerar i stort sett så här

FreeCall från porttelefon till fast telefon eller mobiltelefon

Din besökare använder porttelefonen för att ringa till din lägenhet – du svarar i din telefon (fast telefon eller mobiltelefon) för att höra vem det är. Vill du låsa upp porten trycker du på knappen 5 på din telefon. Vill du inte öppna lägger du bara på luren.

FreeCall med mobiltelefon

Din besökare har mobiltelefon och ringer till din mobiltelefon. Du informerar din besökare om att du kommer att låsa upp porten, lägg på. Du ringer FreeCall med din mobiltelefon, låter två signaler gå fram och lägger sedan på luren. Då låser porten upp sig och din besökare kan komma in.

Uppringningarna till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte ”lyfter luren”. Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din mobiltelefon har den funktionen.

Tillfällig engångskod

Du kan även lägga ut en tillfällig engångskod om din besökare saknar mobiltelefon. Du meddelar din besökare koden (=de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer i din mobiltelefon). Du ringer FreeCall med din mobiltelefon, låter 3 signaler gå fram och lägger sedan på luren. Nu fungerar koden fram till dess att din besökare använt den (inom 8 timmar).

Uppringningarna till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte ”lyfter luren”. Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din mobiltelefon har den funktionen.

Hemligt eller dolt mobiltelefonnummer

Även om du har hemligt eller dolt mobiltelefonnummer kan du använda FreeCall, men uppringningen till FreeCall debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom FreeCall ”lyfter luren” och svarar. Du ringer till FreeCall med din mobiltelefon, FreeCall ”lyfter luren” och svarar med flera korta signaler. Du knappar in följande: Ditt eget mobiltelefonnummer inkl riktnummer #pinkod# och lägger på luren. Porten låser upp sig och din besökare kan komma in. Exempel: 0701234567#1234#.

OBS! Uppringningarna till FreeCall när du har hemligt eller dolt mobiltelefonnummer debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom FreeCall "lyfter luren" och svarar.

Har du bytt telefonnummer?

Om du har bytt telefonnummer som du använder för att kunna öppna och släppa in besökare kontaktar du vårt Kundcenter så hjälper vi dig.