Trivsel och trygghet

Att du som bor hos oss trivs i din bostad och ditt bostadsområde är viktigt för oss på Väsbyhem. Det är många olika faktorer som påverkar trivseln i ett boende, som till exempel att närmiljön är välskött, störningar från omgivningen, trafiken i närområdet och tillgängligheten i bostadsområdet. Men även du och dina grannar bidrar i allra högsta grad!

Du bidrar till trivseln där du bor

Att bo i flerfamiljshus skapar många möjligheter till gemenskap och trivsel, men ställer också krav på dig som hyresgäst. Det är viktigt att tänka på att visa hänsyn gentemot sina grannar.

  • Nattro och trygghet är viktigt så tänk på att efter klockan 22.00 bör det vara lugnt och tyst från din lägenhet. Förvarna dina grannar om du ska ha fest och kom ihåg att dina gäster är ditt ansvar.
  • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen och i anslutning till entréportar. Vissa av våra områden och hus är dessutom helt rökfria.
  • Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling, släng inte skräp, fimpar och glas på marken. Hjälp oss att hålla den ren och säker för alla, stora som små.
  • Sortera dina sopor enligt de instruktioner som gäller för en trevligare miljö. Om du inte vet vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta oss.
  • Mata aldrig fåglar eller andra djur inom bostadsområdet. Maten drar till sig skadedjur som exempelvis råttor och möss.

Håll trapphus och andra gemensamma utrymmen fria från saker

För att det ska vara fria utrymningsvägar vid en brand eller om räddningspersonal behöver komma fram får du aldrig ställa eller förvara några föremål i trapphuset. Du får heller aldrig ställa eller förvara föremål i andra gemensamma utrymmen som till exempel källar- eller vindsgångar. 

Husdjur

Husdjur är oftast till stor glädje, men det finns en del saker man bör tänka på när man har husdjur. Håll uppsikt över ditt eller dina husdjur så att de inte stör grannar eller förorenar lekplatser, rabatter eller utrymmen inne i huset.

Tänk på att hemförsäkringen vanligtvis inte täcker skador som husdjur orsakar. Det är du som ägare som ansvarar för eventuella skador som husdjuret orsakat i bostaden.

  • Katt - som kattägare har du ansvar för din katt. Dels att katten mår bra, men också att katten inte orsakar störningar för omgivningen. Det är tyvärr inte ovanligt att lösspringande katter förorenar i sandlådor, trappuppgångar, på uteplatser med mera och för allergiker kan de ofta vara ett stort problem.
  • Hund - håll alltid din hund kopplad. Även om du vet att din hund är den snällaste av dem alla så finns det många människor som är rädda för hundar. Rasta din hund på lämpliga ställen utanför bostadsområdet och plocka alltid upp efter din hund.
  • Orm - man måste ha tillstånd från kommunen för att få ha orm i lägenhet eller lokal.

Grilla med omtanke

Det är både trevligt och gott att grilla, men det är viktigt att tänka på att grillrök kan bli besvärande för andra om det osar in i bostaden genom öppna balkongdörrar och fönster.

I många av våra bostadsområden har vi ställt i ordning grillplatser som du gärna får använda. Om du hellre använder en egen grill ute på gården eller på tomten om du hyr någon av våra radhuslägenheter, är det bra om du tänker på att ställa den stadigt och långt från alla byggnader och annat för att undvika att brand uppstår.

Håll alltid koll på grillen, du får aldrig lämna grillen utan bevakning. Se även till att släcka den när du klar för att undvika att någon riskerar att bränna sig eller att det börjar att brinna.

Undvik att köra bil eller moped i bostadsområdet

Undvik att köra bil och moped inne i bostadsområdet.

Behöver du köra fram till entréporten för på- eller avlastning?

  • Var uppmärksam på lekande barn, kör försiktigt och visa hänsyn.
  • Flytta ditt fordon direkt när du är färdig med ditt ärende. 

Montering av parabol eller annat på balkong eller fasad

Inget föremål får hängas utanför balkongen eller på fasaden. Detta dels på grund av risken för att fallande föremål kan skada någon nedanför, men även för att skador kan uppstå på fasaden.

För att en parabolantenn skall vara riskfritt monterad skall hela parabolskivan vara monterad på insidan av balkongen av en fackman. Parabolen får alltså inte fästas på husväggen utanför balkongräcket. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.