Trivsel och trygghet

Att du som bor hos oss trivs i din bostad och ditt bostadsområde är viktigt för oss på Väsbyhem. Det är många olika faktorer som påverkar trivseln i ett boende, som till exempel att närmiljön är välskött, störningar från omgivningen, trafiken i närområdet och tillgängligheten i bostadsområdet. 

Du bidrar till trivseln där du bor

Att bo i flerfamiljshus skapar många möjligheter till gemenskap och trivsel, men ställer också krav på dig som hyresgäst. Det är viktigt att tänka på att visa hänsyn gentemot sina grannar.

  • Håll trapphuset fritt så att räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme.
  • Nattro och trygghet är viktigt så tänk på att efter klockan 22.00 bör det vara lugnt och tyst från din lägenhet. Förvarna dina grannar om du ska ha fest och kom ihåg att dina gäster är ditt ansvar.
  • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen.
  • Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling, släng inte skräp, fimpar och glas på marken. Hjälp oss att hålla den ren och säker för alla, stora som små.
  • Sortera dina sopor enligt de instruktioner som gäller för en trevligare miljö. Om du inte vet vad som gäller är du välkommen att kontakta oss.

Husdjur

Husdjur är oftast till stor glädje, men det finns en del saker man bör tänka på när man har husdjur.

Katt

Som kattägare har man ansvar för sin katt, dels att katten mår bra, men också att katten inte orsakar störningar för omgivningen. Det är tyvärr inte ovanligt att lösspringande katter förorenar i sandlådor, trappuppgångar, på uteplatser med mera och för allergiker kan de ofta vara ett stort problem.

Hund

Håll alltid din hund kopplad. Även om du vet att din hund är den snällaste av dem alla så finns det många människor som är rädda för hundar. Rasta din hund på lämpliga ställen och plocka alltid upp efter din hund.

Orm

Man måste ha tillstånd från kommunen för att få ha orm i lägenhet eller lokal.

Trygghet

Trygghet är högt värdesatt av våra hyresgäster. Det har klart framkommit både i enkäter som Väsbyhem har genomfört och i undersökningar som Brottsförebyggande rådet har presenterat.
 
Med anledning av detta har Väsbyhem, tillsammans med lokala Hyresgästföreningen, beslutat att erbjuda hyresgästerna ett trygghetspaket för flerfamiljshus inom Väsbyhem. Till en kostnad av 35 kr per månad och lägenhet får hyresgästen ett väl genomtänkt trygghetspaket, med tillhörande certifiering, som bidrar till att förstärka person- och egendomsskyddet.

Certifieringen föregås av en besiktning av husen och omfattar ett stort antal punkter som ska uppfyllas. Bland dessa kan nämnas nytt passagesystem för entréer och källare, brytskydd på dörrar till gemensamma utrymmen, förstärkt glas i entrédörrarna och trygghetsvandringar i områdena för att upptäcka och åtgärda försumligheter. Dessutom ingår en utbildning i brandsäkerhet för hyresgästerna som genomförs av räddningstjänsten.  

Huskurage

Vi har ett samarbete med Huskurage. Huskurage ska hjälpa till att förhindra våld i hemmet. Läs mer om vad Huskurage innebär.

Grilla med omtanke

Det är både trevligt och gott att grilla, men det är viktigt att tänka på att grillrök kan bli besvärande för andra om det osar in i bostaden genom öppna balkongdörrar och fönster.

I många av våra bostadsområden har vi ställt i ordning grillplatser som du gärna får använda. Om du hellre använder en egen grill ute på gården eller på tomten om du hyr någon av våra radhuslägenheter, är det bra om du tänker på att ställa den stadigt och långt från alla byggnader och annat för att undvika att brand uppstår.

Man ska alltid vara aktsam när man grillar och får aldrig lämna grillen utan bevakning. Se även till att släcka den när du klar för att undvika att någon riskerar att bränna sig eller att det börjar att brinna.

Montering av parabol

För att en parabolantenn skall vara riskfritt monterad skall hela parabolskivan vara monterad på insidan av balkongen av en fackman. Parabolen får alltså inte fästas på husväggen utanför balkongräcket. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.