En möjlighet till bostad vid nyrekrytering

Tjänstebo är en möjlighet att hjälpa nyanställda som fått anställning i Upplands Väsby att hitta en bostad när man flyttar hit från annan ort utanför Stockholm. Det är ett sätt att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering tillsammans med Tillväxt Väsby. 

Vem kan söka

TjänsteBo kan sökas av företag, stat, kommun eller landsting.

Krav som ska uppfyllas

 • Personen som ska anställas skall ha varit folkbokförd på ort utanför Stockholms län sedan minst ett år tillbaka vid ansökningstillfället.
 • Företaget kan endast söka TjänsteBo för nyrekryteringar med anställningsformen tillsvidareanställning alternativt provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Det gäller alltså inte visstidsanställningar eller andra kortare anställningar
 • Företaget bör uppvisa ett kompetensbehov som endast kan tillfredsställas genom rekrytering av person boende utanför Stockholms län.
 • Bolaget skall ha sitt säte i Upplands Väsby kommun
 • Bolaget skall vara registrerad för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt
 • Bolaget skall ha minst 10 anställda
 • Bolaget får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden
 • Hyresgästen ges möjlighet att ta över kontraktet enligt gällande rutiner för övertagande av kontrakt hos respektive bolag

Företaget hyr till en början bostaden och avtalet ska överlåtas vid en övergång till tillsvidareanställning under förutsättning att sedvanliga kriterier uppfylls av tänkt hyresgäst.

Vi betraktar helt enkelt företaget som en garant under det första året – tjänsteboperioden.

Observera att personen som bor i lägenheten måste vara folkbokförd på lägenhetsadressen redan under den period som företaget hyr den. Annars finns det ingen möjlighet för personen att överta kontraktet efter TjänsteBoperioden.

Gör så här för att söka TjänsteBo

 • Fyll i blanketten "Ansökan om TjänsteBo"
 • Bifoga registreringsbevis samt intyg på antal anställda
 • Mejla till post@vasbyhem.se

Det går också bra att skicka med post till AB Väsbyhem, Box 125, 194 22 Upplands Väsby. Märk kuvertet med "TjänsteBo".

Så här prövar vi ansökan om TjänsteBo

I första hand prövas riktigheten av de lämnade uppgifterna. Därefter prövas förutsättningarna att tillmötesgå önskemålet om bostad. I avvägningen mellan olika ansökningar kan det beskrivna behovet avgöra. Observera att endast ett erbjudande om lägenhet kommer att ges. Tackar företaget nej till erbjuden lägenhet kommer inga fler erbjudanden att ges. Sökande företag får besked om ansökan inom högst 6 veckor.

Vi som hyresvärd förbehåller oss rätten att bedöma vem som får möjlighet att teckna Tjänstebo-kontrakt.

Vi premierar näringsidkare som delar våra värderingar och vill vara med och bidra till ett hållbart Väsby som utvecklas och växer. Motivera därför i din ansökan kortfattat hur ditt företag bidrar till att fler människor ges tillträde till arbetslivet i Väsby.

Om Tillväxt Väsby 

Inspirerat av framgångsrika verksamheter i Skåne och Botkyrka har tillväxt-modellen kommit till Väsby i samarbete med Väsby Promotion och på uppdrag av Upplands Väsby kommun.
Nu ska Tillväxt Väsby möjliggöra för företag att växa och på så sätt kunna skapa 375 nya jobb på första 3 åren.

Ambitionen är att erbjuda kostnadsfri tillgång till kunskap och kontakter för entreprenörer med små och medelstora företag som vill och kan utvecklas och därmed får behov av att anställa fler personer.

Ansökan

Här hittar du blankett för ansökan till TjänsteBo

Mejla ifylld ansökan tillsammans med registreringsbevis och intyg på antal anställda till post@vasbyhem.se

Det går också bra att skicka med post till AB Väsbyhem, Box 125, 194 22 Upplands Väsby.

Märk kuvertet med "TjänsteBo".