Tillgänglighetsredogörelse

AB Väsbyhem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.vasbyhem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Blanketter
  De blanketter vi tillhandahåller på vasbyhem.se är inte uppdaterade enligt Webbdirektivets kriterier. I dag är de publicerade såsom pdf-dokument. Vi planerar med start under 2023 att se över vilka förändringar som kan göras för att öka tillgängligheten.
 • Bilder
  Det kan förekomma att alt-text saknas på vissa bilder, vilket innebär att innehållet inte presenteras om du använder en skärmläsare. Vi arbetar löpande för att varje bild ska ha en alt-text.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

AB Väsbyhem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.vasbyhem.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder gällande dessa delar:

 • Sidan ”Jobba hos oss” och dess undersidor.
  Funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Vi ser tillsammans med systemleverantören över vilka förändringar som kan göras för att öka tillgängligheten.
 • Sidan för kund- och supportforumet "Kundo" och dess undersidor.
  Funktionen sköts i ett separat system som vi själva inte kan förändra. Kundo arbetar aktivt med att produkten ska uppfylla tekniska krav som ställs i WCAG 2.1 nivå AA. 
 • Års- och hållbarhetsredovisningar
  Äldre års- och hållbarhetsredovisningar publicerade som pdf uppfyller inte kraven på tillgänglighet. 


Redogörelsen uppdaterades senast 21 juli 2023