Källsortering

En stor del av ditt avfall kan återvinnas vilket är bra för miljön. Vi ger dig möjligheten att lämna ditt sorterade avfall nära din bostad i källsorteringsrummet eller i markbehållare.

Källsortering börjar hemma

Försök att hitta en lösning som passar dig, så att det blir lätt att sortera avfallet innan du kastar det på rätt ställe.

Tips för att källsortera ditt avfall

 • Hushållsavfall (hushållssopor) i en korg eller hink med soppåse under diskbänken.
 • Förpackningar (glas, metall, plast, papper) kan till exempel läggas i en större papperskasse eller liknande och sedan sorteras i rätt kärl i källsorteringsrummet. Tänk på att alla förpackningar ska vara rena och torra.
 • Tidningar sparas och kastas i rätt kärl i källsorteringsrummet.
 • Elektronik är allt med sladd eller batteri + alla typer av armaturer. Skruva ur lampan och lägg den i separat kärl. Tänk på att inte krossa tv- och dataskärmar eller glaset på glödlampor, lysrör och lågenergilampor.
 • Farligt avfall lämnas alltid hos SÖRAB och ska alltid förvaras oåtkomligt för barn. Om du lämnar det farliga avfallet i en annan förpackning än originalet måste du skriva på vad det är.

Tips för att undvika dålig lukt

 • Skölj ur - annars luktar det illa
 • Låt torka - så det inte blir kletigt och kladdigt
 • Platta till - så tar det mindre plats 
 • Ta av korkar, lock och annat löst - de är ofta av ett annat material

Här lämnar du ditt avfall

 • Källsorteringsrum i ditt bostadsområde - här kan du lämna förpackningar, tidningar och returpapper, well och mindre elektronik. Ibland kan kärl för hushållsavfall och matavfall finnas här, men oftast kastas hushållsavfall och matavfall i markbehållare utomhus.
 • Markbehållare märkt Hushållsavfall i ditt bostadsområde - här lämnar du vanliga soppåsen med restsopor/hushållsavfall.
 • Markbehållare märkt med Matavfall i ditt bostadsområde - här lämnar du matavfall i bruna påsen.
 • ÅVC - Återvinningscentral, till exempel SÖRABs återvinningscentral i Smedby som tar emot grovavfall, farligt avfall, elektronik och mycket annat.
 • Mobila Återvinningscentralen besöker olika platser i Upplands Väsby kommun - information, datum för besök samt vilka platser som besöks finns på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Här får du veta mer om källsortering och återvinning

För dig som vill veta mer om källsortering och återvinning finns mycket bra information här: