Har du frågor som gäller var det finns skyddsrum?

I samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickat ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger och tyngdpunkten i innehållet ligger på hur vi kan förbereda oss för att se till grundläggande behov om viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

I samband med detta har vårt Kundcenter fått en del frågor gällande var det finns skyddsrum i Upplands Väsby. Den informationen finns att hitta genom Upplands Väsby kommuns hemsida. Information var alla Sveriges skyddsrum finns hittar man på Skyddsrumskartan på MSB:s hemsida.