Väsbyhems års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Kvinna i mörka kläder och glasögon stående utomhus med en års- och hållbarhetsrapport i händerna.

Väsbyhems års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad. Rapporten redovisar både det ekonomiska resultatet och Väsbyhems hållbarhetsarbete samt de konkreta insatser som gjorts för att nå de företagsövergripande målen under 2023.

Väsbyhems omsättning 2023 uppgick till 539 (507) miljoner kronor och resultatet efter skatt blev 44 (37) miljoner kronor. På koncernnivå är soliditeten 44 (42) procent och det bedömda marknadsvärdet för bolagets fastighetsinnehav är 8 796 (9 211) miljoner kronor.

Rapporten redovisar även Väsbyhems verksamhet och arbete med social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Under 2023 har konkreta insatser gjorts inom samtliga områden för att nå de företagsövergripande målen.

Som kommunalt bolag har Väsbyhem en betydande roll när det gäller samhälls- och hållbarhetsfrågor. Väsbyhem ska bidra till en sund utveckling mot Väsby stad – en växande kommun med modern utformning och miljömässigt hållbara lösningar. Hållbarhetsarbetet är högt prioriterat inom bolaget och integrerat i det dagliga arbetet. I årets hållbarhetsrapport redovisas betydande framsteg under 2023 mot ambitiösa hållbarhetsmål, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och reflekteras bland annat i arbetet med social hållbarhet där det handlar om att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, uppmuntra samhällsengagemang samt säkerställa tillgänglighet och jämlikhet för alla hyresgäster. Genom löpande lovaktiviteter för barn och unga, sommarjobb, dialoger, julmarknad, Väsbyhemdagen och många fler initiativ har arbetet för den sociala hållbarheten fortgått under året. Den miljömässiga hållbarheten har främjats genom arbetet med att implementera förnybara energikällor och miljövänliga lösningar såsom solceller och nya tvättstugelösningar. Väsbyhem fortsätter bygga nytt och vara en motor i samhällsutvecklingen med gröna tekniker och hållbara material. Genom att göra hållbara investeringar, effektivisera driftkostnader och säkerställa lönsamhet strävar Väsbyhem efter ekonomisk hållbarhet utan att kompromissa med framtida möjligheter.

  • Vi är så stolta över det hållbarhetsarbete som vi gemensamt gjort inom samtliga områden och att nu kunna presentera det i vår års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten speglar inte bara de fina resultat som vårt arbete har gett utan även engagemanget från alla medarbetare. Att ta del av och läsa om hur stora som små insatser gör skillnad för både våra hyresgäster och samhället gör oss riktigt stolta. Vi stannar inte här utan fortsätter att alltid förbättra och strävar efter att ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete och som ett pålitligt och ansvarsfullt bostadsbolag, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Mer nyheter från Väsbyhem

I vårt nyhetsrum hittar du pressmeddelanden och nyheter från Väsbyhem.


Väsbyhems års- och hållbarhetsredovisningar

En kvinna i ljusa kläder står och pratar med en man i mörka kläder över en disk i en reception.