Väsbyhems årliga kundenkät är ute

Tre personer invid en Väsbyhemprofilerad bil i ett bostadsområde.

Förra veckan delade Väsbyhem ut sin årliga kundenkät. Enkäten är en viktig del i bolagets arbete för att kontinuerligt förbättra och utvecklas som hyresvärd. I år delas den ut till cirka 2300 hushåll.

Alla medarbetare hjälps åt att dela ut enkäten och i år var även sommarjobbarna med och hjälpte till. Genom att dela ut enkäten personligen ges möjlighet till personlig kontakt och ett möte med hyresgästerna för att höra frågor, åsikter och återkoppling.

Väsbyhems vision och målsättning är att vara en värd för alla. Vi arbetar därför varje dag med att lyssna på våra hyresgäster när de berättar för oss vad vi gör bra och framför allt när de berättar vad vi kan göra bättre. Med hjälp av vår årliga kundundersökning får vi fakta på vad som krävs för att öka kundnöjdheten ytterligare – vilket är vårt viktigaste mål, säger Jenny Rud Sel, HR-, Marknad-, och Hållbarhetschef/vice VD på Väsbyhem.

Nyckeltalen från undersökningen är en viktig grund i arbetet för att uppnå Väsbyhems mål – Sveriges nöjdaste kunder.

Varje år bildar svaren från enkäten stommen i framtagandet av kommande års verksamhetsplan. Återkopplingen från hyresgästerna genomsyrar hela verksamheten från planering till genomförande av både förbättringsarbeten och nya initiativ.

Mer nyheter från Väsbyhem

I vårt nyhetsrum hittar du pressmeddelanden och nyheter från Väsbyhem.