Väsbyhem utökar solcellsbeståndet i Väsby

Tak med solceller

Väsbyhem fördubblar solcellskapaciteten i sitt bestånd med nya solceller på Eds Allé. Projektet är en del av Väsbyhems arbete för att bekämpa klimatförändringarna.

Väsbyhem arbetar aktivt med att bli mer självförsörjande på energi. Arbetet är en del av bolagets bidrag till Agenda 2030 mål nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. Det övergripande målet är att 10% av Väsbyhems energiförbrukning skall komma från egen produktion.

Ett viktigt steg i att nå målet är att montera solceller. Bolaget har därför precis avslutat ett montage på Mälarvägen och Älvsundavägen i Eds Allé. Montaget innebär att Väsbyhem fördubblar solcellskapaciteten i bolagets bestånd. Solcellerna i Eds Allé kommer leverera mellan 300 000 och 400 000 kWh per år vilket motsvarar 20 villors årsförbrukning. Totalt kommer Väsbyhems solceller leverera ca 650 000 kWh per år.

  • Vi är glada över att ha kommit en bra bit i att nå våra energimål, där installationen av solcellerna på Eds Allé är ett viktigt steg i vårt bidrag till Agenda 2030. Som en del i vårt långsiktiga arbete för ett mer hållbart Väsby kommer vi att fortsätta montera fler solpaneler i vårt bestånd, berättar Magnus Byberg, fastighetsingenjör energi Väsbyhem.

Mer nyheter från Väsbyhem

I vårt nyhetsrum hittar du pressmeddelanden och nyheter från Väsbyhem.