Väsbyhem satsar på nyproduktion

Flerbostadshus med träfasad.

Trots ekonomiskt kärva tider är efterfrågan på hyresrätter fortfarande hög. Väsbyhem bygger därför för fullt och om två år står över 300 nya lägenheter klara i Fyrklövern, Eds Allé och Sigma.

Inflationen och det höga ränteläget har gjort att många byggbolag har lagt sina projekt på is, men Väsbyhem står fast vid sin ambition att bygga cirka 100 nya lägenheter per år.

  • Under 2025 och 2026 kommer cirka 300 nya lägenheter att bli inflyttningsklara. Att vi tar oss an nya byggprojekt i en tid då andra bromsar in har flera orsaker. Dels är vi övertygade om att det går att bygga kostnadseffektivt,dels har vi ett uppdrag att utveckla Upplands Väsby och bidra till att det finns bostäder för människor alla livsfaser – från unga som vill flytta hemifrån till äldre som vill sälja villan och flytta till något mindre, förklarar Johan Liderfors, fastighetsutvecklingschefpå Väsbyhem.

Utsikten med 97 lägenheter

Av de tre byggprojekt som pågår just nu är det Utsikten som kommer att bli klart först. Husen, som byggs åt Väsbyhem av bostadsföretaget Brabo, består av tre huskroppar och totalt 97 lägenheter som ligger vackert i området Fyrklövern i anslutning till ett villakvarter. Samtidigt är det nära till centrum och pendeltågsstationen. Inflyttning för den första etappen förväntas ske i början av 2025.

Två av husen kläs med träfasad och har entréer mot Vilundavägen, vilket ger en villakvarterskänsla. Den tredje huskroppen, med putsad fasad, vetter ut mot Dragonvägen.

  • Snart är alla huskroppar uppresta och då kommer de att göra färdigt invändigt med målning, snickerier och installationer, säger Johan. Han har en vision om att Väsbyhem ska bygga fler mindre hyresrätter i villaområden framöver. Det skulle ge äldre, som bor kvar i stora hus för att de inte vill lämna sitt bostadsområde, möjlighet att flytta till en mindre lägenhet i närheten. I det avseendet är Utsikten ett spännande pilotprojekt, säger Johan.

Eds Allé med 158 lägenheter

En och en halv kilometer bort, i Eds Allé, bygger Väsbyhem en ny etapp med 158 lägenheter. I ena kvarteret håller just nu stommarna på att resas och inom kort börjar fasadarbetet. Väsbyhems projektledare Cesar Bengtsson Morales tillbringar en stor del av sin arbetstid ute på byggplatsen.

  • I det här projektet har vi valt att bygga i egen regi med hjälp av ett tjugotal delentreprenörer. Fördelen med det är att vi får större konkurrens i upphandlingarna och mer insyn och kontroll över såväl byggprocessen som kostnaderna, säger Cesar.

Husen byggs i klassisk stil, en gestaltningsform som kommunen har antagit efter att ha lyssnat in Väsbybornas åsikter. Arkitekturen är inspirerad av äldre stilar från tidigt 1900-tal och husen kommer till exempel att ha putsad fasad, sadeltak, takkupor, spröjsade fönster, balkongräcken av smide, dekorerade bårder samt fönsteromfattningar och lister.

  • Varje gång jag besöker de äldre delarna av Stockholm tänker jag på hur många vackra hus det finns i vår huvudstad. Det känns roligt att vi nu bygger nyproduktion i klassisk stil, säger Cesar och kliver upp på en byggnadsställning och tittar ut över byggarbetsplatsen. De hyresgäster som flyttar in kommer att kunna njuta av utsikten över såväl Edssjön som skogen.

Väsbyhem har inte bara som målsättning att bygga kostnadseffektivt, utan även energieffektivt och klimatsmart. Energiåtgången i de nybyggda husen i Eds Allé, som utrustas med solpaneler på taken, kommer att vara 20 procent lägre än myndighetskraven.

Hasselnöten med 63 lägenheter

Den som vill bo nära naturen men ändå centralt i Sigma kan glädjas åt att arbetet med den första etappen av Hasselnöten nu pågår för fullt. Sigma centrum ligger ett stenkast bort samtidigt som Hasselskogen finns runt knuten.

  • Sprängningsarbetena och bortforslingen av sprängmassor är nu klara. Vi har startat grundläggningsarbetena och första gjutningen av bottenplattan gjordes nyligen. Nästa moment blir att resa stommen, vilket startar direkt efter sommaren, säger Linn Simlin Wollsten, projektledare på Väsbyhem.

Om två år kommer det att stå ett punkthus på åtta våningar samt ett sex våningar högt lamellhus på platsen, där Hasselskolan tidigare låg.

Punkthuset kommer att ha en fasad i skogsgrönt glaserat tegel. Lamellhuset har putsad fasad i vita och röda toner. Alla lägenheter utrustas med balkong eller uteplats, säger Linn.
I första etappen bygger Väsbyhem 63 lägenheter. I samma kvarter bygger också Peab 130 bostadsrättslägenheter samt en förskola. Precis som i Eds Allé kommer hustaken att täckas av solceller och det planeras för en bilpool i kvarteret.

  • Jag är glad och stolt över att vi startar byggprocessen trots att det är ekonomiskt tuffa tider, säger Linn.

Skiss på flerbostadshus med fönster och balkonger vid en grönskande gård.

I ett centralt läge intill Väsby Centrum byggs Utsikten med 97 hyreslägenheter. Uthyrningen startar 2024 med inflyttning början av 2025.

Läs mer om Utsikten

Gräsmatta i förgrunden med lokalgata och flerbostadshus i vinkel i vitt, gult och grönt i vinkel i bakgrunden

Eds Allé etapp 2 - ett modernt boende i klassisk stil. Här byggs 158 hyreslägenheter med inflyttning 2025/2026.

Läs mer om Eds Allé

 

Ett grönt flerbostadshus intill ett flerbostadshus i vitt och olika bruna nyanser invid ett torg.

I Hasselnöten intill Sigma och Väsbyskogen bygger Väsbyhem 63 hyreslägenheter. Planerad inflyttning 2026.

Läs mer om Hasselnöten

 

 

Våra Kvarter

I senaste numret av Väsbyhems hyresgästtidning berättar vi om våra nyproduktionsprojekt med inflyttning under 2025-2026.

Framsida på en tidning visar en ung kvinna i en parkmiljö med rosablommande träd.

Du hittar tidningen Våra Kvarter som pdf här på vår hemsida om du vill läsa fler artiklar.

Våra Kvarter delas ut fyra gånger per år till Väsbyhems hyresgäster.