Våra Kvarter

Vår hyresgästtidning Våra Kvarter kommer ut fyra gånger per år.

Den delas ut till våra hyresgäster och skickas till dig som står i vår bostadskö om du har bockat i att du vill få den.

I tidningen skriver vi om både smått och stort som berör dig som bor hos oss eller står i vår bostadskö. Det kan vara sådant som händer i våra bostadsområden, på Väsbyhem eller information om vår nyproduktion och våra planer för framtiden.