Vår hyresgästtidning Våra Kvarter

Första numret för året ute nu! Vår hyresgästtidning delas ut till våra bostadshyresgäster och skickas till dig som står i vår bostadskö som har valt att få den.

Detta nummer handlar bland annat om vår nyproduktion av bostäder i Eds Allé, sommarjobb, hur vi jobbar med trivsel i våra källsorteringsrum och hur man gör för att starta en gårdsförening.

Du hittar vår hyresgästtidning Våra Kvarter under fliken Bo hos oss och Våra Kvarter.