Ledningsgrupp

   

 

VD

Amra Barlov Lindqvist

 
   

 

 
 

 Affärsutvecklingschef
vice VD

Jenny Rud Sel

 
   

 

 
 

 Förvaltningschef

Joakim Bysell

 
   

 

 
   

 Fastighetsutvecklingschef

Rekrytering pågår