Medborgardialog 31 maj - Livet mellan husen

Torgyta med träd och hus i tegel på sidorna

Kommunen tillsammans med Väsbyhem bjöd in till medborgardialog om parken och torget vid gamla Medborgarhuset på Centralvägen onsdagen den 31 maj. Det gamla medborgarhuset ägs av Väsbyhem idag. Det planeras för bostäder och lokaler med ambition att skapa en trivsam och levande mötesplats som knyter ihop Väsby centrum med stationsområdet.

Björkvallatorget och Elis Park har ett fint centralt läge mellan bostadskvarter och det gamla Medborgarhuset. Platsen planeras att utvecklas med bostäder och lokaler. Därför är vi nyfikna på vad du vill kunna göra och uppleva på platsen inom en snar framtid. Vad tycker du är viktigt för att trivas och känna dig trygg?

  • Om du inte hade möjlighet att träffa oss under dialogen onsdagen den 31 maj klockan 16:00-18:00 på Björkvallatorget går det bra att lämna idéer och önskemål digitalt i vår enkät till och med den 20 juni.

 

 

 

 

Medborgardialogen

Mer information om medborgardialogen hittar du på Upplands Väsby kommuns hemsida.


Digital enkät 

Om du inte har möjlighet att träffa oss kan du i stället lämna dina idéer och önskemål digitalt i vår enkät.

Enkäten öppnar 20 maj och senast 20 juni vill vi ha ditt svar.