Utredning och sanering av vägglöss

Bild med ljusgrå bakgrund och Väsbyhems logotyp

Under sommaren fick Väsbyhem kännedom om att det kunde förekomma vägglöss i en av Väsbyhems fastigheter med adress Dragonvägen 88-90. I och med det inleddes en kartläggning tillsammans med skadedjursbekämpningsföretaget Nomor för att ta reda på omfattningen av problemet och vidta åtgärder.

Uppdatering 2023-10-24

Sanering av vägglöss i fastigheten pågår för närvarande enligt plan.

Väsbyhem har haft möte tillsammans med centrumledningen för Väsby Centrum och deras lokalverksamheter samt avtalade skadedjursentreprenör Anticimex. På mötet konstaterades att det råder väldigt låg risk för spridning i centrumet och övriga verksamheter samt att det inte finns några spår av vägglöss i Väsby Centrum.

Ett möte har även hållits mellan Väsbyhem, Lavendelgården och Nomor där beslut fattats om att det pågående arbetet förstärks genom ännu en sökning med hjälp av hundar i samtliga lägenheter för att få en uppdaterad status.

PostNord och CityMail har av arbetsmiljöskäl för närvarande stoppat postutdelningen på adressen. Tills dess att stoppet är hävt ser Väsbyhem till att posten delas ut till våra hyresgäster. Alla frågor gällande post hänvisas till PostNord och CityMail.

Information 2023-10-04

Då det ansågs finnas risk för spridning i fastigheten var det viktigt att samtliga lägenheter i fastigheten kunde genomsökas. Genomsökningen, som gjordes den 28 augusti, visade att 6 av 36 lägenheter hade pågående aktivitet av vägglöss. Därefter startade arbetet med att bekämpa vägglössen med kända bekämpningsmetoder, något som inneburit utplacering av kiselgur samt i vissa fall även uppvärmning. Då det även konstaterats förekomst av vägglöss på det särskilda boendet Lavendelgården har en utredning startat för att säkerställa att hela boendet blir fritt från vägglöss samt att rutiner införts för att undvika spridning. Se information på kommunens webbplats. 

Det tar ofta tid att bekämpa skadedjur och saneringen kan vara en påfrestande process för den som drabbats. Tills vidare har uthyrningen av lediga lägenheter på den här adressen stoppats, detta för att vi med Nomors hjälp ska kunna säkerställa att saneringen lyckats fullt ut innan någon ny hyresgäst flyttar in.

Det som nu kvarstår är att Nomor behöver göra flera besök i fastigheten och lägenheterna för att följa upp effekterna av saneringen. Åtgärder kommer inte att avslutas innan vi har säkerställt att problemet är helt borta.

Väsbyhem har tillsammans med Upplands Väsby kommun ett avtal med Nomor dit alla Väsbyhems hyresgäster kan och ska vända sig om lägenheten drabbats av skadedjur. Önskemålet är att hyresgästen omgående anmäler till Nomor om man upptäcker skadedjur i sin bostad.

Det är kostnadsfritt för hyresgästerna att vända sig till Nomor och förutom hjälp med sanering får hyresgästerna även möjlighet att få råd och stöd.

Mer information om bekämpning av skadedjur finns på Nomors hemsida nomor.se.

 

 

 

Misstänker du skadedjur i din bostad?

Om du som är hyresgäst hos oss misstänker att du kan ha fått skadedjur i din bostad vill vi att du genast anmäler detta till Nomor. 

Hemsida nomor.se

Telefon 0771-122 300