Våra uthyrningsregler

Vi har cirka 4 600 hyreslägenheter i Upplands Väsby kommun som vi hyr ut enligt våra uthyrningsregler.

För att kunna söka och få kontrakt på en lägenhet hos Väsbyhem gäller följande:

Ålder 

Du ska ha fyllt 18 år.

Kötid

Våra lägenheter förmedlas efter längst kötid. Folkbokförda i Upplands Väsby kommun har möjlighet att ställa sig i kö från och med 16 års ålder, för övriga gäller 18 års ålder.

För att behålla kötiden måste inloggning på Mina sidor göras minst en gång per år.

Köpoäng räknas med 1 poäng per dag från det datum man gjort en registrering av en intresseanmälan för lägenhet i vår bostadskö. För den som har ett gällande bostadsavtal räknas köpoängen/kötiden från avtalets startdatum.

Inkomst

Du ska ha en fast och regelbunden inkomst som står i förhållande till den hyra du söker, använd gärna vår Bokalkyl. Hyran får max utgöra 40% av den sammanlagda bruttoinkomsten.

Som inkomst räknas t ex inkomst från arbete, pension, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukpenning, studiebidrag, bostadstillägg, inkomst av kapital, underhållsbidrag, etableringsersättning och ekonomiskt bistånd från Upplands Väsby kommun. Hänsyn tas även till bostadsbidrag. Du ska kunna visa upp underlag på din inkomst.

Betalningsmoral

Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Vid äldre anmärkningar och skulder som inte rör boendet görs en särskild prövning.

Boendereferenser

Du ska om möjligt kunna lämna referenser från tidigare boende.

Inga störningar får ha förekommit vid tidigare boenden samt att du skött din lägenhet. Du ska ha fullgjort din betalningsskyldighet vid tidigare boenden och får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden som rör tidigare boende.

Kreditkontroll

En enklare kreditupplysning görs på de som anmält intresse på en lägenhet som är aktuella för att få ett erbjudande om visning. Detta görs för att kontrollera om det finns några skulder hos Kronofogdemyndigheten. Blir man aktuell för att teckna kontrakt på en lägenhet tar vi en större kreditupplysning för att se inkomster, betalningsanmärkningar mm. Båda dessa kreditupplysningar resulterar i att kännedomskopia skickas ut till den sökande.

Studentboende

Du ska kunna visa upp underlag på att du studerar/är antagen på högskola/universitet, KY- eller YH-utbildning inom rimligt pendlingsavstånd till Upplands Väsby. Kontroll att aktiva studier bedrivs om minst 15 högskolepoäng/termin, KY- eller YH-studier på minst halvfart sker årligen.

Vid kontraktskrivning på studentboende mister man två år av sin sammanlagda kötid, resterande kötid behålls.

Ungdomsboende

Kan sökas av ungdomar som fyllt 18 år fram till 31 december det år man fyller 26.

Vid kontraktskrivning på ungdomsboende mister man två år av sin sammanlagda kötid, resterande kötid behålls.

Hemförsäkring

Vi har som krav i våra hyresavtal att man ska ha tecknat en hemförsäkring vid tillfället för kontraktskrivning. En hemförsäkring är en stor trygghet och viktig för att man som hyresgäst inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i lägenheten eller hos någon av grannarna.