Uppsägning vid dödsfall

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Exempel: om skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad blir lägenheten uppsagd till sista juli.

Ta kontakt med Skatteverket för att beställa ett Dödsfallsintyg och släktutredning. På denna framgår vilka personer som har möjlighet att skriva på en uppsägning av lägenheten. Skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare (dödsbodelägare kan ge skriftlig fullmakt till någon av dödsbodelägarna). Dödsfallsintyg och släktutredning samt eventuella fullmakter lämnas eller skickas till:

AB Väsbyhem
Box 125
194 22 Upplands Väsby
Besöksadress: Centralvägen 1, plan 5

När hyresavtalet blivit uppsagt bokas en besiktning av lägenheten. När vi mottagit uppsägningen kommer vi att påbörja arbetet med att hyra ut lägenheten. Detta kan innebära att vi behöver hjälp med visning av lägenheten.

Nycklar och taggar lämnas senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphört till vårt Kundcenter på Centralvägen 1, plan 5.

Nyttiga länkar 

> Skatteverket


Blankett för utskrift

Uppsägning för dödsbo