Styrelse 2019 - 2022

Väsbyhem har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Uppdraget motsvarar en mandatperiod om fyra år.   

Ledamöter

Christine Hanefalk (M), ordförande

Roland Storm (VB), vice ordförande

Azadeh Gustafsson Rojhan (S), 2:e vice ordförande

 

Johannes Wikman Franke (C), styrelseledamot

Jessica Leiding (S), styrelseledamot

Lennart Olsén (MP), styrelseledamot

Inge Engström (SD), styrelseledamot

 

Gunilla Ridström (M), suppleant

Dag Roslund (KD), suppleant

Nils Eriksson (L), suppleant

Shahin Khosrawi (S), suppleant

Charlotta Lind (S), suppleant

AnnMarie Johansson Sahlin (V), suppleant

Peter Lindqvist (SD), suppleant