Rivningsbeslut kring Medborgarhuset taget

Plattbelagd yta framför en sliten husfasad med aluminiumjalusier nedfällda och täckta fönsterrutor

Upplands Väsby kommuns Bygg och miljönämnd sa igår ja till Väsbyhems ansökan att få riva  gamla Medborgarhuset. Om inget överklagande sker inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft och Väsbyhem får påbörja rivningen.

Fastigheten Medborgarhuset i centrala Väsby ägs av Väsbyhem som i dialog med kommunen planerar för att utveckla tomten med ett nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. I våras lämnade Väsbyhem in ansökan om rivningslov och i veckan beslutade Upplands Väsby kommun att godkänna ansökan.

Om inget överklagande till kommunen sker inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Beslutet är ett viktigt steg i processen att skapa ett nytt kvarter på platsen för det gamla Medborgarhuset. Just nu pågår en process om detaljerna kring omvandlingen av kvarteret. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under 2024 och då blir det också möjligt för allmänheten att tycka till om förslaget.

Här kan du ta del av Upplands Väsby kommuns pressmeddelande gällande rivningsbeslutet.