Ombildning bostadsrätter

Ombildning till bostadsrättsförening

Att bilda en bostadsrättsförening i ett område med hyreslägenheter är, i enlighet med gällande lagstiftning på området, fullt möjligt sedan en lång tid tillbaka.

I praktiken ger det en bildad bostadsrättsförening en rätt att förvärva den fastighet som avses, på identiska villkor (samma köpeskilling m.m.), som om en fastighetsägare har för avsikt att sälja sin fastighet till annan part. Enkelt uttryckt en förköpsrätt.

Väsbyhem har de senaste åren sålt ca 3 000 lägenheter, både genom ombildning till bostadsrätt (i den prioriteringsordning som fastställts), samt till privata fastighetsägare.