Nytt samarbete för ökad trivsel i källsorteringsrum