Nu tar Väsbyhem över Medborgarhuset

Plattbelagd yta framför en sliten husfasad med aluminiumjalusier nedfällda och täckta fönsterrutor

Den 19 december tar Väsbyhem över Medborgarhuset i centrala Upplands Väsby. Ytan är planerad att ge plats åt bostäder och olika typer av verksamheter.

Förra året stod det klart att Medborgarhuset skulle förvärvas av Väsbyhem. Den 19 december i år blev ägarskiftet klart.

- Huset är nedgånget, har stått tomt länge och är bland annat vattenskadat. Vi har inventerat huset och ska ta vara på det som går att bevara av material och inventarier, det finns till exempel en del armaturer i fint skick, säger Johan Liderfors, Fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem.

Rivning av byggnaden planeras ske tidig vår 2023. Efter rivningen är planen att levandegöra platsen på olika sätt till dess att spaden sätts i marken inför kommande byggnation. Inför bygget kommer Väsbyborna få tycka till om vad de vill se i huset.

- När huset har rivits planerar vi att göra utomhusytan tillgänglig för allmänheten. Där kommer man bland annat kunna få information om vad som sker i projektet. Det beräknas vara klart till december 2023, säger Johan Liderfors.

Planen efter rivningen är att det ska byggas bostäder, samt ges plats för levande verksamheter i fastighetens bottenplan.

Väsbyhem beräknar att starta detaljplanarbetet tillsammans med Upplands Väsby kommun under 2023. När detaljplanen är klar kan arbetet med produktion av bostäder och verksamheter starta upp.

Om Medborgarhuset

Medborgarhuset på Centralvägen i Upplands Väsby byggdes 1962 och har gett plats åt en rad olika verksamheter. Under 2021 stod det klart att Väsbyhem skulle förvärva byggnaden, och den 19 december 2022 blev ägarskiftet klart.