Nu påbörjas detaljplanearbetet för gamla Medborgarhuset

Lokalgata och trottoar i förgrunden med en byggnad i tegel, vitt och turkos i bakgrunden

I slutet av december tog Väsbyhem över gamla Medborgarhuset och arbetet med att levandegöra platsen är i full gång. Nu påbörjas detaljplanearbetet.

Väsbyhem har nu startat upp detaljplanearbetet tillsammans med Upplands Väsby kommun och planerar för att detaljplanen ska vara klar under 2024. När detaljplanen är klar kan arbetet med produktion av bostäder och lokaler påbörjas.

- Nu finns det ett planuppdrag och vi tar nästa konkreta steg för att skapa en levande plats för Väsbyborna. Vi vill att Upplands Väsby ska vara i framkant inom hållbar utveckling, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

Väldigt många Väsbybor har minnen kopplade till gamla Medborgarhuset och platsen är en viktig del av Väsbys historia. Därför kommer Väsbyhem inom kort påbörja ett arbete i den befintliga fastigheten där fokus kommer att ligga på återbruk av material och inventarier för att säkerställa att viktiga kulturminnen bevaras för kommande generationer.

- Medborgarhuset har varit en viktig plats med fina upplevelser från bioföreställningar, dans och disco, teaterföreställningar, kiosk, restaurang och café och har glatt många Väsbybor under flera decennier. Nu är det dags för huset att efter flera år i förfall återuppstå i en ny skepnad och återigen skapa trevliga minnen för Väsbys medborgare, säger Roland Storm (VB), kommunalråd och vice ordförande Väsbyhem.

När bevarandeprocessen är avslutad och fastigheten demonterad kommer platsen levandegöras på olika sätt inför den kommande byggnationen, med en utomhusyta som kommer vara tillgänglig för allmänheten. Väsbyborna kommer ges möjlighet att tycka till om kommande samhällsnyttiga funktioner i huset och dialog kommer hållas om vilka förväntningar som finns på platsens utveckling och utformning.

Om Medborgarhuset

Medborgarhuset på Centralvägen i Upplands Väsby byggdes 1962 och har gett plats åt en rad olika verksamheter. Under 2021 stod det klart att Väsbyhem skulle förvärva byggnaden, och den 19 december 2022 blev ägarskiftet klart.

 

Mer nyheter från Väsbyhem

I vårt nyhetsrum hittar du pressmeddelanden och nyheter från Väsbyhem